Nacionālie Europass centri

Katrā valstī (Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā) Nacionālais Europass centrs koordinē visas ar Europass dokumentiem saistītās darbības. Tas ir pirmais kontaktpunkts ikvienai personai vai organizācijai, kas interesējas un grib uzzināt vairāk par Europass.

Galvenās funkcijas:

Saites uz Nacionālajiem Europass centriem