You are here

Nacionālie Europass centri

Katrā valstī (Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā) Nacionālais Europass centrs koordinē visas ar Europass dokumentiem saistītās darbības. Tas ir pirmais kontaktpunkts ikvienai personai vai organizācijai, kas interesējas un grib uzzināt vairāk par Europass.

Galvenās funkcijas:

  • koordinēt Europass dokumentu ieviešanu;
  • reklamēt Europass un Europass dokumentus;
  • nodrošināt, lai informācijas un konsultācijas centri būtu labi informēti par Europass un Europass dokumentiem;
  • nodrošināt, lai Europass dokumenti būtu pieejami arī papīra formātā;
  • pārstāvēt savu valsti Eiropas Nacionālo Europass centru tīklā.