You are here

Europass dokumenti

Europass ir piecu dokumentu kopums:

Divi dokumenti ir brīvi pieejami:

Trīs dokumenti, ko izsniedz izglītības un mācību iestādes:

  • Europass mobilitātes norāda zināšanas un prasmes, kas iegūtas citā Eiropas valstī.
  • Pielikums kvalifikāciju apliecinošam dokumentam apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši arodmācības un apmācības sertifikātu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā apliecībā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.
  • Diploma pielikumā apraksta zināšanas un prasmes, ko ieguvuši augstākās izglītības diplomu īpašnieki. Tas papildina oficiālajā diplomā iekļauto informāciju, padarot to vieglāk saprotamu, jo īpaši ārvalstīs.