You are here

Nacionālie informācijas centri par profesionālajām kvalifikācijām

Katrā Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas un drīzumā arī kandidātvalstī Nacionālais informācijas centrs palīdz piekļūt informācijai par profesionālajām kvalifikācijām. Visi Nacionālie informācijas centri darbojas kopējā tīklā.

To galvenās funkcijas ir:

  • būt pirmajam kontaktpunktam jautājumos par valsts profesionālajām kvalifikācijām, profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un to pielikumiem;
  • nodrošināt pieeju vajadzīgajai informācijai vai tām valsts institūcijām, kam ir vajadzīgā informācija;
  • pārstāvēt savu valsti Eiropas Nacionālo informācijas centru tīklā.