You are here

Vai es varu pieteikties Europass Mobilitātes dokumenta izsniegšanai par laika periodu, ko esmu pavadījusi citā valstī kā au pair vai valodas kursos?

Jā.

Europass Mobilitātes dokumentā tiek reģistrēti citā Eiropas valstī pavadītie mācīšanās periodi. Pieteikumus Europass Mobilitātes dokumentu saņemšanai parasti iesniedz skolas, profesionālās izglītības iestādes, profesionālās apmācības centri, akadēmisko iestāžu starptautisko sakaru biroji, uzņēmumu un universitāšu personāldaļas. Ir svarīgi, lai citā valstī pavadāmais laika periods atbilstu Europass lēmumā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Šie kritēriji ir:

  • līgums starp vietējo un uzņemošo organizāciju par mācīšanās perioda saturu, mērķiem un ilgumu ;
  • atbilstoša dalībnieku lingvistiskā sagatavošana;
  • mentors ārvalstī, kas sniegtu atbalstu un darbotos kā kontaktpersona;
  • katrai iesaistītajai valstij jābūt Eiropas Savienības dalībvalstij vai EBTA/EEZ valstij (plus Turcija un Horvātija).

Vai neatradāt meklēto?

95% jautājumu var atbildēt, izmantojot meklēšanas rīku, kas atrodas zemāk.