You are here

Kas ir Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)?

Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) ir tulkošanas rīks, kas palīdz saprast un salīdzināt kvalifikācijas, kas piešķirtas dažādās valstīs un dažādu izglītības un apmācības sistēmu ietvaros.
Tās astoņi līmeņi ir aprakstīti mācīšanās rezultātu izteiksmē: zināšanas, prasmes un kompetences.

Vai neatradāt meklēto?

95% jautājumu var atbildēt, izmantojot meklēšanas rīku, kas atrodas zemāk.