Поврзете се со Еуропас

Национални Еуропас Центри

Во секоја земја (од Европската Унија и Европската Економска Зона), Националниот Еуропас Центар ги координира сите активности поврзани со Еуропас документите.

Тој е прва точка за контакт за било кое лице или организација заинтересирани за користење или за запознавање со Еуропас.

Што е ново?

 • Access your personal could storage directly from the CV editor

  You can now sign in to your personal storage space directly from the Europass online editor, access your CV from any computer, edit it or store different versions.

  Go to the online editor

 • Discover the Europass data visualisation tool

  Do you want to know how many CVs have been generated online in your country in Spanish language (and much more)?

  Use the new Europass data visualisation tool. Learn more

 • Online editor available in Serbian

  You can now create your CV, cover letter, Language passport or European Skills passport online in Serbian language (Cyrillic and Latin alphabets).