You are here

Европски пасош за вештини

Што претставува?

Електронско портфолио што дава детален приказ на вашите вештини и квалификации.

За што служи?

Европскиот пасош за вештини (ЕПВ) Ви помага да ги документирате вашите вештини и квалификации за да- најдете работа или обука;- да ги потврдите вашите вештини.

Како тоа функционира?

Креирајте Европски пасош за вештини онлајнОнлајн едиторот на Еуропас ви помага- да креирате ЕВП за да ги соберете на едно место документите како што се Јазичниот пасош, Додатокот на сертификатот, копиите од степените и сетификатите, потврдите за вработување, итн.;- да го прикачите вашиот ЕВП на Еуропас кратката биографија.Ажурирајте го вашиот Европски пасош за вештини онлајнАко веќе имате Европски пасош за вештини, можете да го поставите заради ажурирање. Со тоа ќе можете да- отстраните или додадете документи на вашиот ЕВП;- креирате Еуропас кратка биографија и да го додадете ЕВП на истата.