You are here

Како ја пополнувам мојата Еуропас кратка биографија?

Еуропас кратката биографија може да се пополни:-онлајн.Следете ги онлајн инструкциите и примерите. Потоа електронски ќе добиете пополнета Кратка биографија (превземање/download или електронска пошта). Важно е секогаш да ја зачувате Еуропас кратката биографија во XML или PDF-XML формат на вашиот компјутер за да можете подоцна да ја аплоадирате и промените онлајн;-офлајн. Превземете ги Еуропас документите за кратка биографија (празен образец, инструкции, примери и Еуропас насловна страна). Потоа може да ги употребите овие информации за да ја креирате вашата Кратка биографија на вашиот компјутер.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.