You are here

How to remove the logo from my Europass CV?

 

  • Click on Options in the vertical left menu.

  • Untick button Europass logo and click on OK.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.