You are here

Што не е

Додатокот на диплома не е:

  • замена за оригиналната диплома или степен;
  • Систем што автоматски гарантира признавање/нострификација.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.