You are here

Како и каде може да се добие додатокот на диплома?

Додатокот на диплома се издава од институцијата за високо образование или универзитет што го доделува степенот.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.