You are here

Што е Додаток на диплома?

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени.

Обезбедува дополнителна информација за она што е опишано во официјалните степени / дипломи и/или транскрипти, со што ги прави полесни за разбирање, особено за работодавачите и институциите надвор од земјата каде што се издадени.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.