You are here

Кој може да аплицира за Еуропас мобилност?

Институциите што испраќаат носители на Еуропас мобилност во странство аплицираат за Еуропас мобилност. Може да биде

  • училиште кое што аплицира за своите ученици; или
  • компанија што испраќа свои вработени во странство.

Моментално, не е овозможено на физички лица да аплицираат за Еуропас мобилност.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.