You are here

Which Europass documents do I need?

Пет документи што ги прават вашите вештини и квалификации јасни и лесно разбирливи во Европа:

Два документи слободно достапни:

  • Кратка биографија ви помага да ги презентирати вашите вештини и квалификации ефективно и читко.
  • Јазичен пасош е алатка за само-оценување на вашите вештини и квалификации за познавање на јазици.

Три документи издадени од надлежните институции за образование и обука:

  • Еуропас мобилност содржи записи за знаење и вештините стекнати во друга европска земја.
  • Додаток на сертификатот дава опис на знаењето и вештините на носителите на сертификати за стручно образование и обука.
  • Додаток на дипломата дава опис на знаењето и вештините стекнати од носителите на високо-образовни степени.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.