You are here

Зошто ми е потребен Јазичен пасош?

Jазичниот пасош е стандардизиран образец за само-оценување на способностите за познавање јазици. Јазичниот пасош ја користи Заедничката европска референтна рамка за јазици развиена од страна на Советот на Европа.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.