You are here

Кој го потврдува јазичен пасош?

Jазичен пасош е алатка за само-оценување на јазичните способности. За него не е потребна потврда или верификација.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.