You are here

Can I send my Europass CV to the Europass team?

No.

Europass doesn't provide employment services.

You can post your CV to EURES - The European employment portal.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.