You are here

Дигитална вештина

 

Превземи во ПДФ

 • Обработка на информации
  • Основен корисник

   Можам да барам информации на интернет со користење на пребарувач. Знам дека не се сите он-лајн информации сигурни и доверливи. Можам да зачувувам или чувам  датотеки или содржини (на пример, текст, слики, музика, видео, веб страни) и да ги превземам откако ќе бидат зачувани.

  • Самостоен корисник

   Можам да користам различни пребарувачи за да најдам информации. Можам да користам некои филтри, кога пребарувам (на пример, при пребарување на слики, видеа, мапи). Можам да споредувам различни извори за оценување на веродостојноста на информациите што ќе ги најдам. Можам да ги класифицирам информациите во методичен начин со користење на датотеки и директориуми за полесно лоцирање. Можам да направам бекап на податоци или датотеки кои што претходно сум ги зачувал.

  • Напреден корисник

   Можам да применам напредни стратегии за пребарување (на пример, користење на интернет оператори) да се најдат релевантни информации на интернет. Можам користам веб фидс (како на пример, RSS) да се ажурира содржината за која сум заинтересиран. Можам да ја оценам важноста и кредибилитетот на информации со користење на повеќе критериуми. Јас сум свесен за новините во напредокот во информатичкото пребарување, складирање и пронаоѓање. Можам да најдам информации на интернет во различни формати. Можам да користам облак за складирање на услуги.

 • Креирање на содржини
  • Основен корисник

   Можам да произведам едноставна дигитална содржина (на пример, текст, табели, слики, аудио фајлови), најмалку во еден формат со користење на дигитални алатки. Можам да ги направам основните уредувањa на содржината произведени од страна на другите. Знам дека содржините можат да бидат опфатени со авторски права. Можам да применам едноставни функции и подесувања на софтверот и апликациите што се користат (пример, промена на стандардните поставувања).

  • Самостоен корисник

   Можам да креирам комплексна мултимедијална содржина во различни формати (на пример, текст, табели, слики, аудио фајлови). Можам да ги користам алатките / уредниците за креирање на веб страница или блог со користење на шаблони (на пример WordPress). Можам да ги применувам основните форматирање (на пример, вметнувам фусноти, графикони, табели) моја содржина или направена од други. Знам како да се реферира и повторно да се употреби содржина опфатена со авторски права. Ги познавам основите на еден програмски јазик. 

  • Напреден корисник

   Можам да произведам или менувам комплексни мултимедијални содржини во различни формати, со користење на различни дигитални платформи, алатки и средини. Можам да создадам веб-сајт со помош на програмскиот јазик. Можам да користам напредните функции за форматирање на различни алатки (пример, циркуларни писма, спојување документи на различни формати, со користење на напредни формули, макроа). Знам како се применуваат лиценците и авторските права. Можам да користам неколку јазици за програмирање. Знам како да се дизајнираат, да се создадат и да се менуваат бази на податоци со компјутер алатка.

 • Комуникација
  • Основен корисник

   Можам да комуницирам со други со помош на мобилен телефон, Voice over IP (на пример Skype), e-mail или чатови -. Користење на основните функции (на пример, гласовни пораки, СМС, испраќање и примање на e-mail, текст размена). Можам да ги споделувам датотеките и содржина со користење на едноставни алатки. Знам дека може да се користат дигитални технологии за да се комуницира со некој вид на услуги (како самоуправа, банки, болници). Јас сум свесен за сајтовите за социјално вмрежување и онлајн соработка и алатки. Свесен сум дека кога се користат дигитални алатки, одредени комуникациски правила важат (на пример, кога се коментира, или се споделуваат лични информации.

  • Самостоен корисник

   Можам да користам напредни карактеристики на неколку алатки за комуникација (на пример користење на глас преку IP и споделување на фајлови). Можам да користам алатки за соработка и да се придонесе за споделување на документи / фајлови кои ги има создадено некој друг. Можам да користам некои карактеристики на онлајн услуги (на пример, јавни услуги, е-банкарство, онлајн шопинг). Да се пренесе и сподели знаење  со другите онлајн (на пример, преку социјално вмрежување алатки или во онлајн комуникација). Свесен сум за користење на правилата на онлајн комуникацијата ("кодекс на однесување на интернет").

  • Напреден корисник

   Активно користам широк спектар на алатки за комуникација (e-mail, chat, СМС, инстант пораки, блогови, микро-блогови, социјални мрежи) за онлајн комуникација. Можам да креирам и да управувам со содржини и алатки за онлајн колаборација  (на пример, електронски календари, системи за управување со проекти, бесплатен интернет, онлајн табеларни пресметки). Активно учествувам  во онлајн простори и користам неколку онлајн услуги (на пример, јавни услуги, е-банкарство, онлајн шопинг). Можам да користам напредни опции на алатките за комуникација (на пример, видео конференции, споделување на податоци, споделување на апликации). 

 • Решавање на проблеми
  • Основен корисник

   Можам да најдам поддршка и помош кога некој технички проблем се јавува или при користење на нов уред, програма или апликација. Знам како да се решат некои рутински проблеми (на пример, затворање на програмата, отворање старт на компјутерот, ре-инсталација / ажурирање на програмата, проверка на интернет конекцијата). Знам дека дигиталните алатки можат да ми помогнат во решавање на проблемите. Свесев сум дека тие имаат свои ограничувања. Кога сум соочен со технолошки или не-технолошки проблем, можам да користам дигитални алатки и знам како да се реши тоа. Свесен сум дека треба да се обновуваат, надградуваат моите дигитални вештини редовно.

  • Самостоен корисник

   Можам да решам најголем дел од почестите проблеми кои се јавуваат при користење на дигиталните технологии. Можам да користам дигитални технологии за решавање на (не-технички) проблеми. Можам да одберам една дигитална алатка која одговара на моите потреби и да ја проценам нејзината ефективност. Можам да решам технолошки проблеми со проучување на поставувањата и опциите на програмите и алатките. Редовно ги надградувам моите дигитални вештини. Свесен сум за моите граници и се обидувам да ги пополнам моите празнини.

  • Напреден корисник

   Можам да ги решам речиси сите проблеми  што се јавуваат при користење на дигиталната технологија. Можам да изберам вистински инструмент, уред, апликација, софтвер или услуга за да решам (не-технички) проблем. Свесен сум за новите технолошки достигнувања. Ги разбирам како фукнционираат новите алатки за работа. Често ги надградувам моите дигитални вештини.

 • Безбедност
  • Основен корисник

   Можам да превземам основни мерки за заштита на моите уреди (на пример со користење на анти-вируси и лозинки.) Знам дека не сите онлајн информации се  сигурни. Свесен сум дека моите акредитиви (корисничко име и лозинка) можат да бидат украдени. Знам дека не треба да ги откријам личните информации на интернет. Знам дека користењето на дигиталната технологија премногу силно може да влијае на моето здравје. Можам да ги превземам основните мерки за заштеда на енергија. 

  • Самостоен корисник

   Имам инсталирано програми за безбедност на уред/ите што јас ги користам за да пристапам на интернет (на пр., антивирус, firewall). Ги активирам редовно овие програми, и ги ажурирам често. Користам различни лозинки за пристап до опремата, уредите и дигитални услуги и ги менувам периодично. Можам да ги идентификувам веб-сајтовите или e-mail пораките кои може да се користат за измама. Можам да идентификувам фишинг е-пораки (пораки за измама). Можам да го направам мојот онлајн дигитален идентитет и да ги следам моите дигитални активности. Ги разбирам здравствените ризици што се поврзани со користењето на дигиталната технологија (на пример, ергономски, ризикот од зависности, итн.). Ги разбирам позитивните и негативните влијанија на технологијата врз животната средина. 

  • Напреден корисник

   Често ја проверувам безбедноста на конфигурацијата и системите на мојот уреди и / или на апликациите што ги користам. Знам како да реагирам ако мојот компјутер е заразен со вирус. Можам да ги конфигурирам или менувам ѕидовите и безбедносните поставки на мојот дигитален уреди. Знам како да криптирам пораки или датотеки. Можам да применам филтри на спам пораки. За да  ги избегнам здравствените проблеми (физички и психолошки), разумно ги употребувам на информатичка и комуникациска технологија. Имам информација во врска со влијанието на дигиталната технологија врз секојдневниот живот, онлајн потрошувачката, и животната средина.