You are here

L-istorja tal-Europass

Fl-1998, il-Kummissjoni Ewropeja u s-Cedefop waqqfu l-forum Ewropew dwar it-trasparenza tal-kwalifiki vokazzjonali sabiex ilaqqgħu l-imsieħba soċjali mar-rappreżentanti ta' l-awtoritajiet tat-taħriġ nazzjonali biex jiddiskutu l-każ ta' trasparenza tal-kwalifiki.

Ix-xogħol tal-forum kien:

 • Sabiex ineħħi x-xkiel għaċ-ċaqlieq bejn pajjiż u ieħor minħabba nuqqas ta' trasparenza fil-kwalifiki vokazzjonali.
 • Sabiex jistimula d-djalogu dwar inizzjattivi, strumenti u istituzzjonijiet li diġa' jeżistu.
 • Sabiex iħeġġeġ l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet politiċi diġa' eżistenti
 • Sabiex jikkonsidra inizjattivi ġodda.

Ix-xogħol tal-forum irriżulta fl-iżvilupp ta':

 • Żewġ dokumenti (il-'Curricilum Vitae' Ewropew u s-Suppliment taċ-Ċertifikat).
 • Netwerk ta' Punti ta' Referenza Nazzjonali Vokazzjonali.

L-Europass inkluda tliet dokumenti oħra, li kienu żviluppati f'livell Ewropew fl-aħħar tas-snin disgħin:

 • Is-Suppliment tad-Diploma nħoloq mill-Kummissjoni Ewropeja, il- Kunsill ta' l-Ewropa u l-Unesco, għall-użu ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla madwar l-Ewropa u f'pajjiżi oħra, sabiex jikkomplimenta l-lawriji li jissuplixxu. L-użu ta' dan is-Suppliment huwa rakkomandat, fost oħrajn mid-Dikjarazzjoni ta' Bologna tal-1999 u mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill u l-Parlament Ewropew tal-2001 dwar mobbilta' fil-komunita' ta' studenti, persuni li qed jitħarrġu, voluntiera, għalliema u dawk li tħarrġu (OJL 215 ta' 9.8.2001); is-Suppliment tad-Diploma qiegħed jikseb għarfien f'istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla u l-pajjiżi Ewropej qablu li jferrxu aktar l-użu tiegħu. (ara l- Berlin Communiqué of Ministers). It-tfassil u l-użu tas-Suppliment tad-Diploma huma minsuġin mill-qrib mas-Sistema tal-'Credit Transfer' Ewropew.
 • Il-Passaport tal-Lingwa Europass li huwa aċċessibbli f'din il-'website' jagħmel parti mill-Portafoll tal-Lingwa Ewropew, li ġie żviluppat mill-Kunsill ta' l-Ewropa, fejn ċittadini jistgħu jelenkaw il-ħiliet fil-lingwi tagħhom fuq bażi tal-Qafas ta' Referenza Komuni Ewropeja tal-Lingwi.
 • Il-'Europass Mobility' li huwa aċċessibbli f'din il-'website' ħa post il-'Europass Training' li kien stabbilit bid-Deċiżjoni 1999/51/KE tal-Kunsill u li sar aċċessibbli fl-2000.Il-'Europass Training' kien dokument li jelenka esperjenzi ta' 'placements' fuq xogħol lil hinn minn pajjiżek bħala parti minn inizjattiva ta' edukazzjoni jew taħriġ. Aktar minn 100,000 dokument tal-'Europass Training' inħarġu fis-snin 2000-2004. Il-'Europass Mobility' għandu skop usa' billi jista' wkoll jelenka esperjenzi differenti minn 'placements' ta' xogħol, per eżempju żmien barra mill-pajjiż bi skop akkademiku.

Fis-sena 2002 "working group" tekniku ħa post il-forum Ewropew dwar it-trasparenza tal-kwalifiki vokazzjonali. Il-mandat ta' dan il-'working group', wara talba espressa fid-Dikjarazzjoni ta' Kopenhagen kien dan li ġej:"żieda fit-trasparenza ta' l-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ permezz ta' l-implimentazzjoni u razzjonalizzazzjoni tal-għodod ta' l-informazzjoni u netwerks. Dan jinkludi wkoll l-integrazzjoni ta' strumenti eżistenti bħal 'Curriculum Vitae' Ewropew, Supplimenti taċ-Ċertifikati u Diploma, l-Qafas Komuni Ewropew tar-Referenza għall-Lingwi u l-Europass fl-istess qafas uniku."

Sabiex issir din il-biċċa xogħol ambizzjuża, l-'working group' żviluppa mudell għall-qafas uniku u 'website' prototip.

Fil-2003, wara konsultazzjoni estensiva m'awtoritajiet nazzjonali u msieħba soċjali, l-Kummissjoni Ewropeja lestiet proposta għad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas waħdieni għat-trasparenza ta' kwalifiki u kompetenzi (Europass), li kienet addottata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill f'Diċembru 2004. Din id-deċiżjoni tipprovdi, fost affarijiet oħra, sabiex titwaqqaf il-'website'.

Agħfas hawn biex taqra t-test tad-deċiżjoni Europass.

Frar 2005: Tnedija uffiċjali tas-sit elettroniku ta' Europass f'konferenza li seħħet ġewwa il-Lussemburgu, li dak iż-żmien kellha l-presidenza tal-UE.

Diċembru 2011:Il-website Europass tiġi radikalment mibdulha, u tingħata identità grafika u moderna. Is-sit b'hekk beda jipprovdi aċċess malajr għall l-aktar informazzjoni popolari.

Diċembru 2012:

- a Ġie mniedi furmat ġdid tal-KV Europass u editur online. Dan it-titjib jinkludi:

 • furmat online aktar faċli biex jintuża mill-utent b'visualità diretta tad-dokument finali;
 • titli ġodda: website personali, messagi instantanji, ċertifikat tal-lingwa;
 • tutorials mtejba għall-informazzjoni strutturata aħjar: deskrizzjoni tal-proġetti, konferenzi, pubblikazzjonijiet, etc.;
 • identità grafika ġdida għall leġibilità eħfef tal-KV Europass: font ġdid, użu ta' kulur, titli simplifikati, etc.

- Il-Passport tal-Ħiliet Ewropej ġie mnedi flimkien mal-KV Europass ġdid. Il-Passport tal-Ħiliet Ewropej huwa folder b'użu faċli sabiex jgħin lill-istudenti, ħaddiema jew min qed ifittex xogħol biex jibni personalment, inventarju modulari ta' ħiliet personali u kwalifiki miksuba matul il-ħajja.

Il-Passport tal-Ħiliet Ewropej jista' jkun fieh numru ta' dokumenti (Passaport tal-Lingwi, kopji ta' kwalifikazzjonijiet, attestazzjonijiet ta' impjieg, eċċ). Meta jiġi mehmuż mal-KV Europass, il-Passaport tal-Ħiliet Ewropej issaħħaħ il-KV billi jgħati evidenza tal-ħiliet u l-kwalifiki elenkati.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.