You are here

Id-dokumenti tal-Europass

Ħames dokumenti li jagħmlu l-ħiliet u l-kwalifiki tiegħek jinftiehmu b’mod ċar u sempliċi fl-Ewropa:

Żewġ dokumenti disponibblli b’aċċess liberu:

Tliet dokumenti maħruġin minn awtoritajiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ:

  • Il-Europass Mobility jiġbor l-għarfien u l-ħiliet miksuba f’pajjiż Ewropew ieħor.
  • Is-Suppliment taċ-Ċertifikat jiddeskrivi l-għarfien u l-ħiliet miksuba minn detenturi ta’ ċertifikati ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. Huwa jinkludi l-informazzjoni fiċ-ċertifikat uffiċjali, u jagħmilha iktar faċli biex tinftiehem, speċjalment barra mill-pajjiż.
  • Is-Suppliment tad-Diploma jiddeskrivi l-għarfien u l-ħiliet miksuba minn detenturi ta’ lawriji ta’ edukazzjoni ogħla. Huwa jinkludi l-informazzjoni fil-lawrija uffiċjali, u jagħmilha iktar faċli biex tinftiehem, speċjalment barra mill-pajjiż.