You are here

Glossarju ta' verbi t'azzjoni

Dan il-glossarju jipproponi terminoloġija multilingwali armonizzata biex tiffaċilita' l-formulazzjoni u t-traduzzjoni tas-supplimenti taċ-ċertifikat. Proġetti li kienu mplimentati f'diversi stati membri juru li huwa possibbli tiddeskrivi l-kompetenzi ewlenin li għandhom x'jaqsmu ma' profili ta' xogħlijiet speċifiċi. Dan billi jintuża grupp limitat ta' verbi t'azzjoni, mingħajr ma jissemma l-livell jew qasam speċifiku.

Il-glossarju huwa maqsum f'seba' partijiet li jikkorrispondu m'oqsma ewlenin ta' kompetenza:

 • maniġġjar t'informazzjoni;
 • konsulenza / sapport;
 • produzzjoni (prodotti u servizzi);
 • maniġġjar;
 • maniġġjar ta' riżorsi umani u taħriġ;
 • 'marketing' u 'accountancy';
 • riċerka u żvilupp.

Iddownloadja (Excel)

 • taġġusta

  Definizzjoni: 

  tibdel ftit speċjalment biex tikseb preċiżjoni

  Examples of use: 
  trattament, magna, sistema ta’ produzzjoni, stallazzjoni, proċess ta’ produzzjoni, għodda
 • tagħti parir/i

  Definizzjoni: 

  toffri parir/i lil persuna jew persuni

  Examples of use: 
  mangement “staff”
 • talloka

  Definizzjoni: 

  tagħmel allokament għal għan partikolari

  Examples of use: 
  riżorsi
 • tanalizza (komponenti)

  Definizzjoni: 

  tagħmel analiżi matematika, kemikali, grammatikali

  Examples of use: 
  komponenti, demm
 • tanalizza (informazzjoni)

  Definizzjoni: 

  teżamina fid-dettal biex tifhem it-tifsira, element essenzjali, etċ

  Examples of use: 
  informazzjoni, data
 • anticipate

  Definizzjoni: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • tantiċipa / tbassar

  Definizzjoni: 

  tbassar u taġixxi qabel

  Examples of use: 
  xogħol, ċaqliq
 • tapplika (regoli)

  Definizzjoni: 

  tuża b’mod prattiku

  Examples of use: 
  prinċipji, regoli, ‘standards’, (iġjene, sigurta’)
 • tapplika / tuża teknika ta’ ‘marketing’

  Definizzjoni: 

  tuża teknika biex tippromovi l- bejgħ

  Examples of use: 
  suq
 • tarma

  Definizzjoni: 

  tiffitja jew twaħħal flimkien (partijiet ta’ xi ħaġa bħall- magna eċċ)

  Examples of use: 
  skaffolding/armar, ‘equipment’, partijiet minn struttura
 • assess / evaluate (training)

  Definizzjoni: 

  to judge the worth, performance, etc., of; evaluate

  Examples of use: 
  personnel, training action
 • tassessja / tevalwa / tqis (ħtiġijiet)

  Definizzjoni: 

  tiġġudika il-valur, importanza ta’

  Examples of use: 
  ħtiġijiet, diffikulta’, riskji, kompetenzi
 • tassisti / tgħin (mangement)

  Definizzjoni: 

  tagħti għajnuna jew sapport (lil persuna)

  Examples of use: 
  mangement
 • trabbi

  Definizzjoni: 

  trabbi, tipproduċi u żżomm razzezz ġodda jew żviluppati ta’ annimali domestiċi

  Examples of use: 
  annimali
 • siwi / prezz / baġit

  Definizzjoni: 

  tagħmel stima tas-siwi / valur (ta’ prodott, servizz, eċċ)

  Examples of use: 
  menu, investment
 • tibni

  Definizzjoni: 

  tagħmel, tibni jew tifforma billi twaħħal flimkien partijiet jew materjal

  Examples of use: 
  ħajt, struttura
 • tixtri

  Definizzjoni: 

  tixtri / takkwista billi tħallas jew twiegħed li tħallas somma flus ekwivalenti

  Examples of use: 
  prodotti, servizzi
 • tikkalkula

  Definizzjoni: 

  issolvi problema/i bi proċedura matematika ; kompjuter

  Examples of use: 
  valur
 • tikkalibra

  Definizzjoni: 

  tqis il-preċiżjoni ta’ strument ta’ qies eċċ.

  Examples of use: 
  magna, għodda
 • tikkanvassja (għal negozju)

  Definizzjoni: 

  tħeġġeġ oħrajn għal voti, ordnijiet, reklami, eċċ

  Examples of use: 
  suq, klijentela
 • iġġib fi tmiem / tlesti

  Definizzjoni: 

  tlesti, ittemm

  Examples of use: 
  tiċċekja, ‘quality control’, ‘survey’, biċċa xogħol; xogħol; ‘maintenance’; intervista, eżami mediku, tiswija; impjant; ħsad; manuvra; qies; transazzjoni; tlestija; aġġustament; twassil ta’ prodotti; trasportazzjoni; assessjar djanjostiku; ‘check-in’ ta’ bagalji; analiżi medika; spezzjoni teknika; assemblaġġ
 • tiċċekja

  Definizzjoni: 

  teżamina, tinvestiga, tagħmel inkjesta (fuq fatti, prodott eċċ) minħabba preċiżjoni, kwalita’, jew progress speċjalment b’ħeffa jew b’mod informali

  Examples of use: 
  konformita’, kwalita’ ‘equipment’, “working order” / stat ta’ ħidma
 • tnaddaf / taħsel

  Definizzjoni: 

  iġġiegħel li xi ħaġa tindaf minn trab jew ħmieġ eċċ

  Examples of use: 
  partijiet, postijiet
 • tikkollabora ma

  Definizzjoni: 

  taħdem ma’ nies oħra fuq proġett bi sħab

  Examples of use: 
  proġett, ‘test performing’, ‘management’, assessjar / reklutaġġ ta’ “staff”, manteniment ta’ għodod / ‘equipment’, definizzjoni ta’ strateġiji, loġistika, azzjoni ta’ prevenzjoni, riċerka
 • tikkollezzjona, tiġbor (data)

  Definizzjoni: 

  tiġbor flimkien

  Examples of use: 
  informazzjoni, data
 • tikompara

  Definizzjoni: 

  teżamina biex issib xebħ jew nuqqas ta’ xebħ jew differenza

  Examples of use: 
  data, informazzjoni, riżultati
 • tikkompila

  Definizzjoni: 

  tiġbor u tagħmel kumpilazzjoni minn materjal u sorsi

  Examples of use: 
  lista, katalgu, inventarju
 • tikkonkludi

  Definizzjoni: 

  iġġib fi tmiem b’suċċess

  Examples of use: 
  suq, kuntratt, bejgħ
 • tlesti / tarma

  Definizzjoni: 

  tarma b’mod partikolari

  Examples of use: 
  ‘equipment’, kompjuter, lok/lant ta’ xogħol
 • tikkuntattja

  Definizzjoni: 

  tagħmel kuntatt ma’, tikkomunika

  Examples of use: 
  dak li jissupplixxi, klijenti
 • tikkontrolla; tħaddem

  Definizzjoni: 

  tirregola; tħaddem (magna)

  Examples of use: 
  magna
 • tikkoordina

  Definizzjoni: 

  torganizza jew tintegra elementi diversi f’operazzjoni armonjuża

  Examples of use: 
  nies, xogħol, interventi, proċess ta’ produzzjoni, eżekuzzjoni ta’ xogħol
 • toħloq

  Definizzjoni: 

  iġġiegħel li xi ħaġa tibda teżisti

  Examples of use: 
  “database”, informazzjoni
 • tikkoltiva

  Definizzjoni: 

  tiżra, tieħu ħsieb, taħsad jew ittejjeb (pjanti) b’xogħol u sengħa

  Examples of use: 
  pjanti, ċerejali
 • tqatta’

  Definizzjoni: 

  tqatta’/ taqsam f’biċċiet

  Examples of use: 
  materjal mhux maħdum, siġar
 • tieħu ħsieb (dossier)

  Definizzjoni: 

  tieħu azzjoni

  Examples of use: 
  dossier, nuqqas ta’ sodisfazzjon
 • tiddeċiedi

  Definizzjoni: 

  tiddetermina, twieġeb jew issolvi problema jew mistoqsija

  Examples of use: 
  politika, allokazzjoni ta’ riżorsi
 • tiddefinixxi

  Definizzjoni: 

  tagħti tifsira preċiża ta’ kliem, termini, eċċ

  Examples of use: 
  “database”, termini
 • tiddelega / tqassam ix-xogħol

  Definizzjoni: 

  tagħti xogħol, doveri, poter lill-oħrajn bħala aġenti rappreżentanti tiegħek

  Examples of use: 
  biċċiet ta’ xogħol
 • twassal prodotti

  Definizzjoni: 

  iġġor (prodotti) lejn destinazzjoni speċjalment iġġor u tiddistribwixxi / tqassam (prodotti, merkanzija) lejn postijiet diversi

  Examples of use: 
  prodott
 • tiddimostra / tagħmel wirja / turi (marketing)

  Definizzjoni: 

  turi, tmexxi u tispjega kif taħdem magna, jew is-siwi ta’ prodott

  Examples of use: 
  prodott
 • tiddeskrivi

  Definizzjoni: 

  tagħmel deskrizzjoni jew rapprezentazzjoni fi kliem

  Examples of use: 
  prodotti, għażla ta’ prodottti
 • design (training action)

  Definizzjoni: 

  to work out the structure or form of (something), as by making a sketch, outline, pattern or plans

  Examples of use: 
  training action
 • tiddisinja (riċerka u żvilupp)

  Definizzjoni: 

  taħdem l-istruttura jew forma ta’ xi ħaġa billi tagħmel skeċċ, profil, ‘pattern’ jew pjanti

  Examples of use: 
  strateġija, għodda, proċeduri, metodu
 • tinduna b’xi ħaġa

  Definizzjoni: 

  tikxef / tinduna bl-eżistenza jew preżenza ta’

  Examples of use: 
  difett, xaqq, marda
 • tiżviluppa (metodu/proċess)

  Definizzjoni: 

  telabora jew taħdem b’dettal

  Examples of use: 
  metodu, proċess
 • tagħmel djanjożi

  Definizzjoni: 

  tinduna / tikxef l’esistenza jew preżenza ta’

  Examples of use: 
  kontrol tal-kwalita’
 • tidderieġi

  Definizzjoni: 

  tgħid jew turi lil xi ħadd kif jasal

  Examples of use: 
  klijenti, viżitaturi
 • iżżarma

  Definizzjoni: 

  iżżarma f’ biċċiet

  Examples of use: 
  magna
 • tiddissemina

  Definizzjoni: 

  tqassam, ixxerred, ixxandar

  Examples of use: 
  informazzjoni, posta elettronika
 • draft / draw up (a contract)

  Definizzjoni: 

  to formulate and write in an appropriate form

  Examples of use: 
  work contract
 • tiddisinja ; tpinġi / tagħmel (pjanta)

  Definizzjoni: 

  tpinġi jew tiskeċċja ( forma, figura, stampa, eċċ) b’linja bil-lapes jew b’pinna

  Examples of use: 
  pjanta
 • tifformula

  Definizzjoni: 

  1) tifformula; tikteb f’forma li tixraq 2) tipprepara abbozz (dokument legali)

  Examples of use: 
  1) rapport, dokument, speċifikazzjonijiet, kuntratt, offerta 2) kuntratt, ftehim
 • telimina

  Definizzjoni: 

  tneħħi

  Examples of use: 
  impuritajiet, prodotti bi ħsara
 • examine

  Definizzjoni: 

  to look at, inspect, or scrutinise carefully or in detail

  Examples of use: 
  document, issue, proposal
 • tpartit / bdil (informazzjoni)

  Definizzjoni: 

  tagħti jew tirċievi (informazzjoni, idejat eċċ.)

  Examples of use: 
  idejat, fehmiet, opinjonijiet
 • tespandi / tkabbar (kapaċitajiet)

  Definizzjoni: 

  iġġiegħel oġġett li jikber fil-volum jew għan

  Examples of use: 
  kapaċitajiet, dipartimenti
 • tesperimenta (riċerka u żvilupp)

  Definizzjoni: 

  tagħmel esperiment jew esperimenti

  Examples of use: 
  mekkaniżmu, prototip, metodu
 • tispjega

  Definizzjoni: 

  tagħmel xi ħaġa tiftiehem speċifikament billi tagħti spjega ċara u dettaljata ta’ l-istruttura, kif taħdem, kuntest eċċ

  Examples of use: 
  dokument, suġġett ta’ argument, proposta
 • tislet

  Definizzjoni: 

  tieħu informazzjoni minn għajn / sors jew sitwazzjoni

  Examples of use: 
  informazzjoni minn sors
 • find a replacement for (personnel)

  Definizzjoni: 

  to substitute one person for another

  Examples of use: 
  staff
 • tiffissa prezz / rata ta’ ħlas

  Definizzjoni: 

  tiffissa definittivament, tiddeċiedi

  Examples of use: 
  prezz, rata (prodotti, servizzi)
 • toqgħod attent u ssegwi

  Definizzjoni: 

  1) ssegwi b’attenzjoni fit-tul 2) timxi skond

  Examples of use: 
  1) ċiklu ta’ produzzjoni, xogħlijiet 2) struzzjonijiet
 • tagħmel ‘follow-up’ / issegwi (‘marketing’ ta’ prodotti)

  Definizzjoni: 

  tkomplija ta’ azzjoni mibdija biex iżżid l-effett tagħha

  Examples of use: 
  ‘marketing’ ta’ prodotti, tvarar ta’ prodotti jew servizz
 • identify (human resource needs)

  Definizzjoni: 

  to prove or recognise as a being a certain person or thing

  Examples of use: 
  human resource needs, training needs
 • taqsam u twassal tagħrif

  Definizzjoni: 

  tikkomunika ( informazzjoni)

  Examples of use: 
  informazzjoni
 • timplimenta / tpoġġi fis-seħħ

  Definizzjoni: 

  tlesti, iġġiegħel li jsir/jseħħ

  Examples of use: 
  principji, regoli, ‘standards’ (iġjene, sigurta)
 • iġġiegħel li jitjieb

  Definizzjoni: 

  ittejjeb il-kwalita’

  Examples of use: 
  trattament, magna, sistema ta’ produzzjoni, stallazzjoni, ‘equipment’, proċess ta’ produzzjoni għodda
 • tintervjeni

  Definizzjoni: 

  tieħu rwol deċisiv sabiex tbiddel jew tiddetermina fatti jew ir-riżultati tagħhom

  Examples of use: 
  problema, suġġett ta’ diskussjoni, preparazzjoni teknika, konflitt
 • ‘invoice’ (prodott / servizz)

  Definizzjoni: 

  tagħti ‘invoice’ (lill-klijent)

  Examples of use: 
  product, service
 • tgħabbi

  Definizzjoni: 

  tpoġġi jew tirċievi (tgħabija, prodotti) fuq vapur, trakk, eċċ

  Examples of use: 
  merkanzija
 • tieħu ħsieb

  Definizzjoni: 

  iżżomm fi stat tajjeb ta’ ħidma

  Examples of use: 
  stallazzjoni, impjant; network; ġnien
 • timmaniġġja (‘equipe’)

  Definizzjoni: 

  tordna, titlob, iġġiegħel, tesiġi

  Examples of use: 
  ‘equipe’
 • manage (human resources)

  Definizzjoni: 

  to order, require or compel

  Examples of use: 
  staff induction, enforcement of job legislation, training
 • timmanifattura

  Definizzjoni: 

  tagħmel prodott minn materja prima

  Examples of use: 
  ħwejjeġ, prodottti, forom, element ta’ bini
 • tbigħ / toffri għall-bejgħ

  Definizzjoni: 

  toffri jew tipproduċi prodotti / servizzi għall-bejgħ

  Examples of use: 
  prodotti
 • tkun jew issir espert f’qasam

  Definizzjoni: 

  issir profiċjenti f’

  Examples of use: 
  lingwa, teknika, prinċipji
 • issir espert f’teknika

  Definizzjoni: 

  issir profiċjenti (mgħallem) fi

  Examples of use: 
  proċess ta’ xogħol, teknika, lsien barrani, software
 • tkejjel

  Definizzjoni: 

  tiddetermina il-qies, l-ammont, billi tkejjel

  Examples of use: 
  ingredjenti, parametri, impatt, nuqqas, kwantita’ / kwalita’, prodott / servizz
 • tqassam b’mod eżatt

  Definizzjoni: 

  taġġusta b’ammont relattiv

  Examples of use: 
  ingredjenti
 • tbiddel (stallazzjoni)

  Definizzjoni: 

  tbiddel l-istruttura, karattru, intenzjoni ta’

  Examples of use: 
  stallazzjoni
 • tieħu ħsieb b’attenzjoni

  Definizzjoni: 

  tosserva u / jew iżżomm rekord t’attivita’ jew tħaddim ta’ magna jew inġenju ieħor

  Examples of use: 
  makkinarju, għodod
 • tinnegozja (mangement)

  Definizzjoni: 

  taħdem jew tiddiskuti ma’ oħrajn biex tasal għall-ftehim

  Examples of use: 
  soluzzjonijiet, ‘deadline’
 • tinnegozja (kuntratt)

  Definizzjoni: 

  taħdem jew titkellem ma oħrajn biex tagħmel (transazzjoni, ftehim, eċċ)

  Examples of use: 
  termini ta’ bejgħ / xiri, termini ta’ kuntratti, (ordinijiet, kwalitajiet, ‘deadlines’ ta’ tqassim(‘delivery’) kumpens, offerti)
 • tottimizza

  Definizzjoni: 

  tieħu vantaġġ sħiħ minn

  Examples of use: 
  trattament, magna, sistema ta’ produzzjoni, stallazjoni, ‘equipment’, proċess ta’ produzzjoni, għodda
 • tordna

  Definizzjoni: 

  titlob għal xi ħaġa biex tiġi provduta jew magħmula speċjalment bi ħlas

  Examples of use: 
  xogħol, parti
 • torganizza (mangement)

  Definizzjoni: 

  twaħħad biċċiet jew elementi fi struttura unika

  Examples of use: 
  xogħol; programm ta’ bini, attivita’
 • organise (human resources)

  Definizzjoni: 

  to form (parts of elements of something) into a structured whole

  Examples of use: 
  staff training, recruitment
 • tgeżwer / tippakkja

  Definizzjoni: 

  tgeżwer jew tagħmel f’pakkett

  Examples of use: 
  prodotti
 • tipparteċipa / tagħti sehemek

  Definizzjoni: 

  tieħu sehem, tkun involut attivament, taqsam

  Examples of use: 
  azzjoni, ’dossier’, proġett
 • tiggwida

  Definizzjoni: 

  tikkontrolla ir-rotta / tmexxi (poplu)

  Examples of use: 
  azzjoni, ‘equipment’, inġenji
 • tippjana (produzzjoni)

  Definizzjoni: 

  tagħmel pjan/i għal

  Examples of use: 
  xogħol, azzjoni, fażi ta’ produzzjoni, manifattura
 • plan (human resources)

  Definizzjoni: 

  to form plan (for) or make plans (for)

  Examples of use: 
  staff training, recruitment
 • tipprepara (dossier)

  Definizzjoni: 

  tlesti minn qabel għal skop / użu partikolari

  Examples of use: 
  azzjoni, ’dossier’, intervent, dokument
 • tipprepara (produzzjoni)

  Definizzjoni: 

  tlesti minn qabel għall-użu eċċ

  Examples of use: 
  produzzjoni, platt, ‘equipment’, għodda; wiċċ ta’ raba / art; spazju / lok / lant ta’ xogħol
 • tipprevjeni / iżżomm milli jiġri

  Definizzjoni: 

  iżżomm milli jiġri, billi tieħu miżuri ta’ prekawzjoni

  Examples of use: 
  accidents, conflicts, problems, disputes, complications
 • tipproċessa

  Definizzjoni: 

  tipprepara b’mod speċjali (speċjalment ikel) biex tippreservah

  Examples of use: 
  materja prima, ikel
 • tipprogramma

  Definizzjoni: 

  tlesti u tirranġa data f’forma li tkun tista’ tintuża minn kompjuter

  Examples of use: 
  biċċa xogħol, magna
 • tippromovi (prodott)

  Definizzjoni: 

  tinkoraġġixxi l-bejgħ (ta’ prodott) permezz ta’ reklamar jew billi tikseb sapport jew għajnuna finanzjarja

  Examples of use: 
  teknika, prodott
 • tesponi / turi (prodotti)

  Definizzjoni: 

  turi/ tesponi

  Examples of use: 
  prodotti
 • raise awareness of (staff)

  Definizzjoni: 

  to heighten the awareness or consciousness of

  Examples of use: 
  rules, objectives, quality, safety
 • tirċievi (merkanzija)

  Definizzjoni: 

  taċċetta li tirċievi konsenja, messaġġ /ittra

  Examples of use: 
  merkanzija
 • recruit

  Definizzjoni: 

  to enrol or obtain (members, support, etc.)

  Examples of use: 
  personnel
 • tirranġa / tirrimedja, tikkoreġi

  Definizzjoni: 

  trattament, magna, sistema ta’ produzzjoni, ‘equipment’, stallazzjoni, proċess ta’ produzzjoni għodda

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment/installation, production process, tool
 • tirrenova / tirrestawra

  Definizzjoni: 

  iġġib lura għall-istat oriġinali

  Examples of use: 
  binja
 • issewwi / tirranġa

  Definizzjoni: 

  tirrestawra xi ħaġa mkissra u ġġibha f’kundizzjoni tajba u li taħdem

  Examples of use: 
  makkinarju
 • tirraporta dwar

  Definizzjoni: 

  tagħmel rendikont ta’ riżultati ta’ investigazzjoni

  Examples of use: 
  attivita’, azzjoni
 • tirrappreżenta

  Definizzjoni: 

  tkun delegat awtorizzat jew agent għal (persuna, pajjiż, eċċ)

  Examples of use: 
  awtorita’, ditta
 • resolve (conflicts)

  Definizzjoni: 

  to find the answer or solution to (problem)

  Examples of use: 
  conflicts
 • tirrestawra

  Definizzjoni: 

  iġġib fi stat oriġinali speċjalment xogħol ta’ arti jew binja

  Examples of use: 
  binja, pittura
 • tagħżel (strateġiji)

  Definizzjoni: 

  tagħmel għażla

  Examples of use: 
  staff, attivitajiet, strateġiji
 • tagħżel (prodotti)

  Definizzjoni: 

  tagħżel ħaġa minn oħra

  Examples of use: 
  partijiet, prodotti, ‘equipment’, parametri, trattament, metodi, programmi, kurrikuli
 • tbiegħ

  Definizzjoni: 

  tittrasferixxi prodott / servizz lil xerrej bi skambju ta’ flusijiet jew konsiderazzjoni oħra

  Examples of use: 
  prodotti
 • taqdi (klijenti)

  Definizzjoni: 

  tipprovdi prodotti servizzi

  Examples of use: 
  klijenti
 • tesponi / tpoġġi għall-wiri (fjuri, ġnien)

  Definizzjoni: 

  tippreżenta, turi b’mod pjaċevoli

  Examples of use: 
  fjuri, ġnien
 • issolvi (problema)

  Definizzjoni: 

  issib spjegazzjoni jew soluzzjoni għall-problema

  Examples of use: 
  problema, konflitt
 • taħżen

  Definizzjoni: 

  tpoġġi / terfa’ f’maħżen għas-sigurta’

  Examples of use: 
  merkanzija, ikel
 • tagħti struttura / qafas

  Definizzjoni: 

  tagħti struttura / qafas lil

  Examples of use: 
  data, dokument
 • tistudja (dokument)

  Definizzjoni: 

  teżamina bir-reqqa

  Examples of use: 
  dokument
 • supervise (staff)

  Definizzjoni: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • tgħassess u tidderieġi

  Definizzjoni: 

  tidderieġi / tmexxi x-xogħol ta’

  Examples of use: 
  produzzjoni, ‘staff’, tim ta’ ħaddiema
 • tipprovdi materja lill-magna

  Definizzjoni: 

  tipprovdi materja bżonjuża

  Examples of use: 
  magna
 • support

  Definizzjoni: 

  to give aid to

  Examples of use: 
  management, staff, superior, network, team
 • tissintetizza (data)

  Definizzjoni: 

  tgħaqqad jew iġġiegħel li jingħaqad f’oġġett sħiħ

  Examples of use: 
  data
 • tissintetiżża (prodott)

  Definizzjoni: 

  tipproduċi b’sinteżi

  Examples of use: 
  prodott
 • tieħu ordni (għall-prodotti jew servizzi)

  Definizzjoni: 

  tieħu ‘sample’ ta’

  Examples of use: 
  demm, materjal
 • tieħu kampjun

  Definizzjoni: 

  tirċievi rikjesta minn klijent għall-prodotti jew servizzi

  Examples of use: 
  tordna
 • tagħmel inventarju

  Definizzjoni: 

  teżamina, tgħodd, tagħti valur lil oġġetti f’ħanut jew negozju

  Examples of use: 
  ingredjenti, ‘equipment’
 • tieħu ħsieb, tindokra

  Definizzjoni: 

  tindokra

  Examples of use: 
  persuna, annimal
 • tittrasporta

  Definizzjoni: 

  iġġor minn post għall-ieħor

  Examples of use: 
  nies, prodotti
 • tittratta / tikkura (annimal)

  Definizzjoni: 

  tagħti trattament / kura

  Examples of use: 
  persuna, annimal
 • tħott

  Definizzjoni: 

  tneħħi merkanzija minn fuq vapur, trakk, eċċ

  Examples of use: 
  merkanzija, magna
 • ‘update’ / taġġorna

  Definizzjoni: 

  iġġiegħel li jkun aġġornat

  Examples of use: 
  “file”, “database”, dokument, informazzjoni
 • tuża / tutilizza

  Definizzjoni: 

  timpjega għal għan speċifiku

  Examples of use: 
  prodotti, terminoloġija, ‘equipment’, teknika, komponenti
 • tikkonvalida / tapprova / tiċċertifika (riċerka u żvilupp)

  Definizzjoni: 

  tikkonferma u tikkolabora

  Examples of use: 
  proċedura, ‘data’
 • tagħti merħba

  Definizzjoni: 

  tagħti merħba b’ferħ u ħeġġa lill-viżitaturi, mistiednin

  Examples of use: 
  klijenti, pubbliku
 • taħdem fi grupp / tim

  Definizzjoni: 

  taħdem fi grupp ta’ nies għal għan waħdieni