You are here

Punti Nazzjonali ta' Referenza

F'kull pajjiż (Unjoni Ewropeja, Żona Ekonomika Ewropeja u dalwaqt fil-pajjiżi kandidati) il-Punt ta' Referenza Nazzjonali jagħti aċċess għall-informazzjoni dwar kwalifiki vokazzjonali. Il-Punti ta' Referenza Nazzjonali huma kollha parti minn netwerk.

Funzjonijiet ewlenin:

  • jservu bħala l-ewwel punt ta' kuntatt għall-mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kwalifiki nazzjonali, ċertifikati u Supplimenti taċ-Ċertifikat;
  • jipprovdu aċċess għall-informazzjoni rilevanti jew iservu bħala punt ta' kuntatt m'awtoritajiet nazzjonali li jkollhom din l-informazzjoni;
  • jagħmluha ta' msieħeb nazzjonali fin-netwerk Ewropew tal-Punti ta' Referenza Nazzjonali.