You are here

Statistics

Informazzjoni bħal eta’, sess, ħiliet fil-lingwa, snin ta’ esperjenza ta’ xogħol, nazzjonalità u l-lokalità tar-residenti jinġabru u jinżammu għall-skopijiet ta' statistika u jiżguraw l-anonimità. Tali użu statistiku jikkonforma mar- Regolament (KE) N° 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' tali data.

Sors: Cedefop

North Macedonia