You are here

Om Europass

Hva er Europass?

Fem dokumenter som sørger for at dine ferdigheter og kvalifikasjoner blir forstått på en enkel og tydelig måte i Europa:

To fritt tilgjengelige dokumenter:
Tre dokumenter som utstedes av opplærings- og utdanningsmyndighetene:
  • Europass mobilitet er en oversikt over kunnskap og ferdigheter som er ervervet i et annet europeisk land.
  • Fagbeskrivelse er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning og opplæring. Den er et supplement til opplysningene i det offisielle vitnemålet som gjør det lettere å forstå i utlandet.
  • Vitnemålstillegg er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av en grad fra høyere utdanning. Det er et supplement til opplysningene i den offisielle graden som gjør den lettere å forstå i utlandet.
Et nettverk av Nasjonale Europass-sentre

Formål

  • Hjelpe borgerne å formidle sine ferdigheter og kvalifikasjoner på en effektiv måte med sikte på å finne arbeid eller opplæringsmuligheter.
  • Hjelpe arbeidsgivere å forstå arbeidstakernes ferdigheter og kvalifikasjoner.
  • Hjelpe opplærings- og utdanningsmyndigheter med å definere og formidle innholdet i fagplanene.