You are here

Europass historikk

​I 1998 opprettet Europa-kommisjonen og Cedefop et europeisk forum for gjenkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Formålet var å gi partene i arbeidslivet og representanter for nasjonale utdanningsmyndigheter mulighet til å møtes og diskutere problematikken rundt gjenkjennelighet.

Forumets oppgaver var:

 • Å fjerne hindringer til mobilitet forårsaket av mangel på gjenkjennelighet av yrkeskvalifikasjoner
 • Å stimulere til dialog om eksisterende initiativer, redskaper og institusjoner
 • Å påskynde gjennomføring av politiske løsninger og vedtak
 • Å vurdere nye initiativer

Forumets arbeid resulterte i utviklingen av:

 • To dokumenter (Europeisk CV og Europass fagbeskrivelse)
 • Et nettverk av nasjonale referansesentre for yrkeskvalifikasjoner (National Reference Points for Vocational Qualifications - NRP)

Europass omfatter tre andre dokumenter, som ble utviklet på europeisk nivå mot slutten av 1990-årene:

 • Europass vitnemålstillegg ble utarbeidet i fellesskap av Europa-kommisjonen, Europa-rådet og Unesco til bruk ved institusjoner for høyere utdanning i og utenfor Europa som supplement til eksamensbeviser. Bruken av vitnemålstillegget anbefales bl.a. i Bologna-erklæringen fra 1999 og i Europa-rådets og Europa-parlamentets henstilling fra 2001 om mobilitet i Det europeiske fellesskap for studenter, personer under yrkesutdannelse, frivillige, lærere og instruktører (EFT L 215 av 9.8.2001). Bruken av vitnemålstillegget i institusjoner for høyere utdanning er økende, og europeiske land har vedtatt å arbeide for videre spredning (seBerlin Communiqué of Ministers). Utforming og bruk av dokumentet er nært knyttet til European Credit Transfer System (et felles europeisk omregningssystem for godkjenning og overføring av fag og vekttall).
 • Europass språkpasset som er tilgjengelig på dette nettstedet er en del av den europeiske språkmappen (European Language Portfolio), utviklet av Europarådet, der innbyggere kan beskrive sin språkkompetanse på basis av den felles europeiske referanserammen for språk (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Europass mobilitet-dokumentet som er tilgjengelig på dette nettstedet, erstatter Europass Training som ble etablert ved Europarådets beslutning 1999/51/EC og innført i 2000. Europass Training var et dokument for registrering av praksisopphold i utlandet som inngikk som en del av utdanningen eller opplæringen. Flere enn 100 000 Europass Training-dokumenter ble utstedt i årene 2000-2004. Europass mobilitet har et bredere bruksområde, og omfatter i tillegg til praksisopphold også andre typer erfaringer, for eksempel studieopphold i utlandet.

2002 ble det europeiske forumet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner erstattet av en teknisk arbeidsgruppe med følgende mandat i henhold til København-erklæringen:"Øke gjenkjennelighet av yrkesopplæring og -utdanning ved å gjennomføre og rasjonalisere informasjonsverktøy og -nettverk, inkludert integrering av eksisterende instrumenter som den europeiske CV, bilag til eksamens- og kvalifikasjonsbeviser, den felles europeiske referanserammen for språk og EUROPASS i ett enkelt rammeverk."

For å kunne håndtere denne omfattende oppgaven, utviklet arbeidsgruppen en modell for dette rammeverket, og et nettsted som prototype.

Etter omfattende diskusjoner med nasjonale myndigheter og partene i arbeidslivet, utarbeidet Europa-kommisjonen i 2003 et forslag til beslutning om et felles rammeverk for større gjenkjennelighet av kvalifikasjoner og kompetanse (Europass), som ble vedtatt av Europa-parlamentet og Europa-rådet i desember 2004. Denne beslutning inneholder bl.a. vedtak om opprettelse av dette nettstedet.

Les innholdet i Europass-beslutningen.

Februar 2005: offisiell åpning av Europass-nettsiden på en konferanse i Luxembourg, som på den tiden holdt presidentskapet i EU.

Desember 2011: Europass-nettsiden gjennomgår en radikal redesign, med en ny og moderne grafisk identitet. Forbedret navigering gir raskere tilgang til den mest populære informasjonen.

Desember 2012:

- en ny CV-mal og et nytt online redigeringsprogram lanseres. Forbedringer inkluderer:

 • mer brukervennlig nettgrensesnitt med direkte forhåndsvisning av det endelige dokumentet;
 • nye overskrifter: personlig nettside, Instant messaging, språkpass;
 • forbedrede veiledninger gir bedre strukturert informasjon: beskrivelse av prosjekter, konferanser, publikasjoner, osv.;
 • ny grafisk identitet som forbedrer lesbarheten til Europass-CVen som genereres: ny font, bruk av farger, enklere overskrifter, osv.;

- det europeiske kompetansepasset lanseres samtidig med den nye CVen. Det europeiske kompetansepasset er en brukervennlig elektronisk mappe som skal hjelpe studenter, arbeidssøkere og arbeidstakere med å bygge opp et personlig, modulbasert utvalg av personlige ferdigheter og kvalifikasjoner som kan oppnås i løpet av livet.

Det europeiske kompetansepasset kan inneholde en rekke dokumenter (språkpasset, kopier av gradsbevis, attester, osv.) Når den slås sammen med en Europass CV, vil det europeiske kompetansepasset forsterke CVen i kraft av å være et bevis på kompeatnsen og kvalifikasjonene som står oppført.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.