You are here

Nasjonale Europass-sentra

I hvert enkelt land (EU og EØS), samordner et nasjonalt Europass-senter alle aktiviteter i forbindelse med Europass-dokumentene. Dette er det første kontaktleddet for enkeltpersoner eller organisasjoner som er interessert i å benytte eller lære mer om Europass.

De viktigste oppgavene er:

  • Å samordne forvaltningen av Europass-dokumenter.
  • Å spre informasjon om Europass og Europass dokumenter.
  • Å påse at informasjons- og veiledningssentra er velinformerte om Europass og Europass dokumenter.
  • Å sørge for at Europass-dokumentene også foreligger som trykksaker.
  • Å fungere som nasjonal partner i det europeiske nettverket av nasjonale Europass-sentra.