You are here

Europass-dokumentene

Europass er en portefølje på fem dokumenter:

To fritt tilgjengelige dokumenter:

Tre dokumenter som utstedes av opplærings- og utdanningsmyndighetene:

  • Europass mobilitet er en oversikt over kunnskap og ferdigheter som er ervervet i et annet europeisk land.
  • Fagbeskrivelse er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning og opplæring. Den er et supplement til opplysningene i det offisielle vitnemålet som gjør det lettere å forstå i utlandet.
  • Vitnemålstillegg er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av en grad fra høyere utdanning. Det er et supplement til opplysningene i den offisielle graden som gjør den lettere å forstå i utlandet.