You are here

Europass-dokumentene

Europass er en portefølje på fem dokumenter:

To fritt tilgjengelige dokumenter:

  • Curriculum Vitae (CV) hjelper deg med å presentere dine ferdigheter og kvalifikasjoner på en effektiv og klar måte. Du kan opprette din Europass CV på internett ved å bruke opplæringsvideoene eller laste ned en mal, eksempler og instrukser.
  • Språkpass er et egenvurderingsverktøy for språkferdigheter og -kvalifikasjoner. Du kan opprette ditt språkpass på internett ved å bruke opplæringsvideoene eller laste ned en mal, eksempler og instrukser.

Tre dokumenter som utstedes av opplærings- og utdanningsmyndighetene:

  • Europass mobilitet er en oversikt over kunnskap og ferdigheter som er ervervet i et annet europeisk land.
  • Fagbeskrivelse er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig utdanning og opplæring. Den er et supplement til opplysningene i det offisielle vitnemålet som gjør det lettere å forstå i utlandet.
  • Vitnemålstillegg er en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter ervervet av innehavere av en grad fra høyere utdanning. Det er et supplement til opplysningene i den offisielle graden som gjør den lettere å forstå i utlandet.