You are here

Liste over handlingsverb

Formålet med denne oppslagslisten er å gi en ensartet, flerspråklig terminologi som støtte til utferdigelse og oversettelse av fagbeskrivelser. Projekter i flere medlemsstater viser at det er mulig å bruke en begrenset terminologi for å beskrive vesentlige trekk i jobbprofiler, uavhengig av bransje eller kvalifikasjonsnivå.

Ordlisten består av syv deler, som dekker følgende kompetanseområder:

 • Informasjonsstyring;
 • Rådgivning/brukerstøtte;
 • Produksjon (varer og tjenesteytelser);
 • Ledelse;
 • Personalledelse og utdanning;
 • Markedsføring og regnskap;
 • Forskning og utvikling.

Last ned (Excel)

 • adjust

  Definisjon: 

  to alter slightly, esp. to achieve accuracy

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment / installation, production process, tool
 • advise

  Definisjon: 

  to offer advice/counsel to a person or persons

  Examples of use: 
  management, staff
 • allocate

  Definisjon: 

  to assign or allot for a particular purpose

  Examples of use: 
  resources
 • analyse (components)

  Definisjon: 

  to make a mathematical, chemical, grammatical analysis

  Examples of use: 
  components, blood
 • analyse (information)

  Definisjon: 

  to examine in detail in order to discover meaning, essential feature, etc.

  Examples of use: 
  information, data
 • anticipate

  Definisjon: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • anticipate / forecast

  Definisjon: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • apply (rules)

  Definisjon: 

  to put to practical use

  Examples of use: 
  principles, rules, standards (hygiene, safety)
 • apply (marketing techniques)

  Definisjon: 

  to utilise techniques used to promote sales

  Examples of use: 
  market
 • assemble

  Definisjon: 

  to fit or join together (the parts of something such as a machine, etc.)

  Examples of use: 
  scaffolding, equipment, elements of a structure
 • assess / evaluate (training)

  Definisjon: 

  to judge the worth, performance, etc., of; evaluate

  Examples of use: 
  personnel, training action
 • assess / evaluate (needs)

  Definisjon: 

  to judge the worth, importance etc. of; evaluate

  Examples of use: 
  needs, difficulties, risks, competences
 • assist (management)

  Definisjon: 

  to give help or support to (person)

  Examples of use: 
  management
 • breed / raise

  Definisjon: 

  to bring up / raise / to produce and maintain new or improved strains of (domestics animals or plants)

  Examples of use: 
  animals
 • budget / cost

  Definisjon: 

  to estimate the cost of (a product, service, etc.)

  Examples of use: 
  menu, investment
 • build

  Definisjon: 

  make, construct or form by joining parts or materials

  Examples of use: 
  wall, structure
 • buy

  Definisjon: 

  to acquire by paying or promising to pay a sum of money or the equivalent; purchase

  Examples of use: 
  goods, services
 • calculate

  Definisjon: 

  to solve (one or more problems) by a mathematical procedure; compute

  Examples of use: 
  value
 • calibrate

  Definisjon: 

  to determine the accuracy of (a measuring instrument, etc)

  Examples of use: 
  machine, tool
 • canvass (for business)

  Definisjon: 

  to solicit votes, orders, advertising, etc. from

  Examples of use: 
  market, customers/clientele
 • carry out / perform

  Definisjon: 

  to bring to completion; accomplish

  Examples of use: 
  checking, quality control, survey, task, work, maintenance, interview, medical examination or treatment, repair, plant, harvest, operation/manoeuvre, plotting, measurement, transaction, maintenance, finishing off, adjustment, delivery, equipment start up, transportation, diagnostic, assessment, luggage check-in, medical analyses, technical inspection, assembling
 • check

  Definisjon: 

  to examine, investigate or make an inquiry into (facts, a product, etc.) for accuracy, quality, or progress, esp. rapidly or informally

  Examples of use: 
  conformity, quality, equipment, working order
 • clean / wash

  Definisjon: 

  to make or become free of dirt, filth, etc.

  Examples of use: 
  parts, premises
 • collaborate on

  Definisjon: 

  to work with another or others on a joint project

  Examples of use: 
  project, test performing, management, staff assessment/recruiting, equipment maintenance, equipment maintenance, strategy definition, logistics, prevention action, research
 • collect / gather (data)

  Definisjon: 

  to gather together

  Examples of use: 
  information, data
 • compare

  Definisjon: 

  to examine in order to observe resemblances or differences

  Examples of use: 
  data, information, results
 • compile

  Definisjon: 

  to make or compose from other material or sources

  Examples of use: 
  list, catalogue, inventory
 • conclude

  Definisjon: 

  to arrange finally; to settle

  Examples of use: 
  market, contract, sales
 • configure / set up (equipment)

  Definisjon: 

  to set up in a certain manner

  Examples of use: 
  equipment, computer, work area
 • contact

  Definisjon: 

  to put, come or be in association, touch or communication

  Examples of use: 
  supplier, clients
 • control / operate

  Definisjon: 

  to regulate or operate (a machine)

  Examples of use: 
  machine
 • coordinate

  Definisjon: 

  to organise or integrate (diverse elements) in a harmonious operation

  Examples of use: 
  people, work, interventions, production process, execution of a work
 • create (database)

  Definisjon: 

  to cause to come into existence

  Examples of use: 
  database, information
 • cultivate

  Definisjon: 

  to plant, tend, harvest or improve (plants) by labour and skills

  Examples of use: 
  plants, cereals
 • cut up

  Definisjon: 

  to cut into pieces

  Examples of use: 
  raw material, trees
 • deal with (dossier)

  Definisjon: 

  to take action on

  Examples of use: 
  dossier, complaint
 • decide

  Definisjon: 

  to determine or settle (a contest or question)

  Examples of use: 
  policy, resource allocation
 • define

  Definisjon: 

  to state precisely the meaning of (words, terms, etc)

  Examples of use: 
  database, term
 • delegate / share out

  Definisjon: 

  to give or commit (duties, powers, etc.) to another as agent or representative

  Examples of use: 
  tasks
 • deliver

  Definisjon: 

  to carry (goods, etc.) to a destination, esp. to carry and distribute (goods, products) to several places

  Examples of use: 
  product
 • demonstrate (marketing)

  Definisjon: 

  to display, operate, and explain the working of (a machine, product, etc.)

  Examples of use: 
  product
 • describe

  Definisjon: 

  to give an account or representation of in words

  Examples of use: 
  product, range
 • design (training action)

  Definisjon: 

  to work out the structure or form of (something), as by making a sketch, outline, pattern or plans

  Examples of use: 
  training action
 • design (research and development)

  Definisjon: 

  to work out the structure or form of (something), as by making a sketch, outline, pattern or plans.

  Examples of use: 
  strategy, tool, procedure, method
 • detect

  Definisjon: 

  to discover the existence or presence of

  Examples of use: 
  defect, gap, illness
 • develop (method/process)

  Definisjon: 

  to elaborate or work out in detail

  Examples of use: 
  method, process
 • diagnose

  Definisjon: 

  to discover the existence or presence of

  Examples of use: 
  breakdown, difference, illness
 • direct

  Definisjon: 

  to tell or show (someone) the way to the place

  Examples of use: 
  customers, visitors
 • dismantle

  Definisjon: 

  to take apart

  Examples of use: 
  machine
 • disseminate

  Definisjon: 

  to distribute or scatter about; diffuse

  Examples of use: 
  information, mail
 • draft / draw up (a contract)

  Definisjon: 

  to formulate and write in an appropriate form

  Examples of use: 
  work contract
 • draw (plan)

  Definisjon: 

  to depict or sketch (a form, figure, picture, etc.) in lines, as with a pencil or pen

  Examples of use: 
  plan
 • draw up (document)

  Definisjon: 

  <p> 1) to formulate and write out in appropriate form <br>2) to prepare a draft (legal document)</p>

  Examples of use: 
  1) report, document, specifications, contract, offer 2) contract, agreement
 • eliminate

  Definisjon: 

  to remove or take out

  Examples of use: 
  impurities, faulty products
 • examine

  Definisjon: 

  to look at, inspect, or scrutinise carefully or in detail

  Examples of use: 
  document, issue, proposal
 • exchange (information)

  Definisjon: 

  to give or receive (information, ideas, etc.)

  Examples of use: 
  ideas, opinions, point of view
 • expand (capacities)

  Definisjon: 

  to make or become greater in extend, volume, size or scope; increase

  Examples of use: 
  capacities, department
 • experiment (research and development)

  Definisjon: 

  to make an experiment or experiments

  Examples of use: 
  device, prototype, method
 • explain

  Definisjon: 

  to make something comprehensible, esp. by giving a clear and detailed account of the relevant structure, operation, surrounding circumstances, etc

  Examples of use: 
  document, issue, proposal
 • extract

  Definisjon: 

  to derive (information) from one source or situation

  Examples of use: 
  information from a source
 • find a replacement for (personnel)

  Definisjon: 

  to substitute one person for another

  Examples of use: 
  staff
 • fix / set (price/rate)

  Definisjon: 

  to settle definitely; decide

  Examples of use: 
  price, rate (products, services)
 • follow

  Definisjon: 

  1) to watch closely or continuously 2) to act in accordance with

  Examples of use: 
  1) a production cycle, works 2) instructions
 • follow up (product marketing)

  Definisjon: 

  to continue action after a beginning, esp. to increase its effect

  Examples of use: 
  product marketing, launching
 • identify (human resource needs)

  Definisjon: 

  to prove or recognise as a being a certain person or thing

  Examples of use: 
  human resource needs, training needs
 • impart

  Definisjon: 

  to communicate (information)

  Examples of use: 
  information
 • implement

  Definisjon: 

  to carry out, put into action; perform

  Examples of use: 
  principles, rules, standards (hygiene, safety)
 • improve

  Definisjon: 

  to make or become better in quality

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment/installation, production process, tool
 • intervene (in)

  Definisjon: 

  to take a decisive or intrusive role (in) in order to modify or determine events or their outcomes

  Examples of use: 
  problem, issue, technical preparation, conflict
 • invoice (product/service)

  Definisjon: 

  to present (a customer) with an invoice

  Examples of use: 
  product, service
 • load

  Definisjon: 

  to place or receive (cargo, goods, etc.) upon (a ship, lorry, etc.)

  Examples of use: 
  freight
 • maintain / look after

  Definisjon: 

  to keep in proper or good condition

  Examples of use: 
  installation, plant, network, garden
 • manage (team)

  Definisjon: 

  to order, require or compel

  Examples of use: 
  team
 • manage (human resources)

  Definisjon: 

  to order, require or compel

  Examples of use: 
  staff induction, enforcement of job legislation, training
 • manufacture

  Definisjon: 

  to process or make (a product) from a raw material

  Examples of use: 
  clothes, products, formwork, building elements
 • market

  Definisjon: 

  to offer or produce for sale

  Examples of use: 
  products
 • master

  Definisjon: 

  to become thoroughly proficient in

  Examples of use: 
  language, technique, principles
 • master (technique)

  Definisjon: 

  to become or be thoroughly proficient in

  Examples of use: 
  work process, technique, foreign language, software
 • measure

  Definisjon: 

  to determine the size, amount, etc. of by measurement

  Examples of use: 
  ingredients, parametres, impact, gaps, quantity/quality, product/service
 • measure out / proportion correctly

  Definisjon: 

  to adjust in relative amount

  Examples of use: 
  ingredients
 • modify (installation)

  Definisjon: 

  to change the structure, character, intent etc. of

  Examples of use: 
  installation
 • monitor

  Definisjon: 

  to observe or record (the activity or performance of) an engine or other device

  Examples of use: 
  machine, tool
 • negotiate (management)

  Definisjon: 

  to work or talk (with others) to achieve (a transaction, an agreement, etc.)

  Examples of use: 
  solutions, deadline
 • negotiate (contract)

  Definisjon: 

  to work or talk (with others) to achieve (a transaction, an agreement, etc.)

  Examples of use: 
  terms of sale / purchase, terms of contracts (orders, quantities, delivery deadlines, compensation, offers)
 • optimise

  Definisjon: 

  to take the full advantage of

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment/installation, production process, tool
 • order

  Definisjon: 

  to request (something) to be supplied or made, esp. in return for payment

  Examples of use: 
  work, part
 • organise (management)

  Definisjon: 

  to form (parts of elements of something) into a structured whole

  Examples of use: 
  work, building site, programme, activity
 • organise (human resources)

  Definisjon: 

  to form (parts of elements of something) into a structured whole

  Examples of use: 
  staff training, recruitment
 • package / pack

  Definisjon: 

  to wrap in or put into a package

  Examples of use: 
  products
 • participate in

  Definisjon: 

  to take part, be or become actively involved, or share (in)

  Examples of use: 
  action, dossier, project
 • pilot

  Definisjon: 

  to control the course of / to guide or lead (people)

  Examples of use: 
  actions, equipment, vehicle
 • plan (production)

  Definisjon: 

  to form a plan (for) or make plans (for)

  Examples of use: 
  work, action, production phase, manufacturing
 • plan (human resources)

  Definisjon: 

  to form plan (for) or make plans (for)

  Examples of use: 
  staff training, recruitment
 • prepare (dossier)

  Definisjon: 

  to make ready or suitable in advance for a particular purpose or for some use, event, etc.

  Examples of use: 
  action, dossier, intervention, document
 • prepare (production)

  Definisjon: 

  to make ready or suitable in advance for a particular use or for some use, event, etc.

  Examples of use: 
  production, dish, equipment, tool, ground, surface, order, work area
 • prevent

  Definisjon: 

  to keep from happening, esp. by taking precautionary actions

  Examples of use: 
  accidents, conflicts, problems, disputes, complications
 • process

  Definisjon: 

  to treat or prepare by a special method, esp. to treat (food) in order to preserve it

  Examples of use: 
  raw material, food
 • program

  Definisjon: 

  to arrange data into a suitable form so that it can be processed by a computer

  Examples of use: 
  task, machine
 • promote (product)

  Definisjon: 

  to encourage the sale (of a product) by advertising or securing financial support

  Examples of use: 
  technique, product
 • put on display (products)

  Definisjon: 

  to show or make visible

  Examples of use: 
  products
 • raise awareness of (staff)

  Definisjon: 

  to heighten the awareness or consciousness of

  Examples of use: 
  rules, objectives, quality, safety
 • receive / take delivery of (freight)

  Definisjon: 

  to accept delivery or transmission of (letter, telephone call)

  Examples of use: 
  freight
 • recruit

  Definisjon: 

  to enrol or obtain (members, support, etc.)

  Examples of use: 
  personnel
 • rectify

  Definisjon: 

  to put right, correct, remedy

  Examples of use: 
  treatment, machine, production system, equipment/installation, production process, tool
 • renovate

  Definisjon: 

  to restore (something) to good condition

  Examples of use: 
  building
 • repair / fix

  Definisjon: 

  to restore (something damaged or broken) to good condition or working order

  Examples of use: 
  device
 • report on

  Definisjon: 

  to give an account of the results of an investigation

  Examples of use: 
  activity, action
 • represent

  Definisjon: 

  to act as or be the authorised delegate or agent for (a person, country, etc.)

  Examples of use: 
  authority, firm
 • resolve (conflicts)

  Definisjon: 

  to find the answer or solution to (problem)

  Examples of use: 
  conflicts
 • restore

  Definisjon: 

  to return (something, esp. a work of art or a building) to an original or former condition

  Examples of use: 
  building, painting
 • select (strategy)

  Definisjon: 

  to choose (someone or something) in preference to another or others

  Examples of use: 
  staff, activities, strategy
 • select (products)

  Definisjon: 

  to choose (someone or something) in preference to another or others

  Examples of use: 
  parts, products, equipments, parameters, treatment, methods, programmes and curricula
 • sell

  Definisjon: 

  to dispose of or transfer or be disposed of or transferred to a purchaser in exchange of money or other consideration

  Examples of use: 
  products
 • serve (customers)

  Definisjon: 

  to provide (guests, customers) with goods or services

  Examples of use: 
  customers / clients
 • set out (flowers, garden)

  Definisjon: 

  to arrange, present or display

  Examples of use: 
  flowers, garden
 • solve (problem)

  Definisjon: 

  to find the explanation for or solution to (problem)

  Examples of use: 
  problem, conflict
 • store

  Definisjon: 

  to place in a warehouse, depository, etc. for safekeeping

  Examples of use: 
  stock, food
 • structure

  Definisjon: 

  to impart a structure to

  Examples of use: 
  data, document
 • study (document)

  Definisjon: 

  to look at minutely

  Examples of use: 
  document
 • supervise (staff)

  Definisjon: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • supervise (production, personnel)

  Definisjon: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • supply / feed

  Definisjon: 

  to furnish with something which is required

  Examples of use: 
  machine
 • support

  Definisjon: 

  to give aid to

  Examples of use: 
  management, staff, superior, network, team
 • synthesise (data)

  Definisjon: 

  to combine or cause to combine into a whole

  Examples of use: 
  data
 • synthesise (product)

  Definisjon: 

  to produce by synthesis

  Examples of use: 
  product
 • take an order

  Definisjon: 

  to receive a request from a customer for goods or services

  Examples of use: 
  order
 • take a sample

  Definisjon: 

  to take a sample or samples of

  Examples of use: 
  blood, material
 • take stock / make an inventory

  Definisjon: 

  to examine, count and value goods on hand in a shop or business

  Examples of use: 
  ingredients, equipment
 • tend

  Definisjon: 

  to care for

  Examples of use: 
  person, animal
 • transport

  Definisjon: 

  to carry or cause to go from one place to another

  Examples of use: 
  people, products
 • treat (animal)

  Definisjon: 

  to apply treatment to

  Examples of use: 
  person, animal
 • unload

  Definisjon: 

  to remove a load or cargo from (a ship, lorry, etc.)

  Examples of use: 
  freight, machine
 • update

  Definisjon: 

  to bring up to date

  Examples of use: 
  file, database, document, information
 • use / utilise

  Definisjon: 

  to employ for a given purpose

  Examples of use: 
  products, terminology, equipment, technique, components
 • validate / approve / certify (research and development)

  Definisjon: 

  to confirm or corroborate

  Examples of use: 
  procedure, data
 • welcome

  Definisjon: 

  to greet the arrival of (visitors, guests, etc.) cordially or gladly

  Examples of use: 
  customers/clients, public
 • work in a team

  Definisjon: 

  to work with a group of people towards a common objective