You are here

Nasjonale referansesentra

I hvert enkelt land (i Den Europeiske Union, Den Europeiske Økonomiske Sone – EØS, og snart i kandidatlandene) gir et nasjonal referansepunkt adgang til opplysninger om yrkesopplæring. Alle nasjonale referansepunkter inngår i et nettverk.

De viktigste oppgavene er:

  • Å være et første kontaktsted for spørsmål i forbindelse med nasjonale kvalifikasjoner, utdanningsbevis og fagbeskrivelser.
  • Å gi adgang til relevante opplysninger eller være et bindeledd til nasjonale organer som har slike opplysninger.
  • Å fungere som en nasjonal partner i det europeiske nettverket av nasjonale referansepunkter.