You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • akkreditering av en utdannings- eller opplæringstilbyder

  Definisjon: 

  En kvalitetssikringsprosess der en utdannings- eller opplæringstilbyder får akkreditert status, det vil si at den er blitt godkjent av vedkommende juridiske eller faglige myndigheter fordi den oppfyller visse forhåndsbestemte standarder.

  Kilde: 
  omarbeidet fra Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • akkreditering av et utdannings- eller opplæringsprogram

  Definisjon: 

  En kvalitetssikringsprosess der et utdannings- eller opplæringsprogram får akkreditert status, det vil si at det er blitt godkjent av vedkommende juridiske eller faglige myndigheter fordi det oppfyller visse forhåndsbestemte standarder.

  Kilde: 
  omarbeidet fra Canadian Information Centre for International Credentials.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • analyse av opplæringsbehov

  Definisjon: 

  En systematisk analyse av det nåværende og fremtidige behovet for ferdigheter i forhold til tilgjengelige ferdigheter med tanke på å gjennomføre en effektiv opplæringsstrategi.

  Kommentar: 
  • en analyse av opplæringsbehov bygger på: (a) identifikasjon av behovet for ferdigheter (b) vurdering av ferdighetene som finnes i arbeidsstyrken og (c) evaluering av ferdighetshull og –mangler;
  • en analyse av opplæringsbehov kan gjennomføres på individuelt, organisatorisk, sektorielt, nasjonalt eller internasjonalt plan. Den kan fokusere på kvantitative eller kvalitative aspekter (for eksempel opplæringens nivå og type) og bør sikre at opplæringen er virkningsfull og kostnadseffektiv.
  Kilde: 
  Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • anerkjennelse av læringsutbytte

  Definisjon: 

  Formell anerkjennelse: En prosess der det gis offisiell status til ferdigheter og kompetanse, enten gjennom

  • utstedelse av kvalifikasjoner (vitnemål, diplomer eller titler), eller
  • tildeling av ekvivalens, studiepoeng eller fritak, eller godkjenning av oppnådde ferdigheter og/eller kompetanse.

  og/eller

  Sosial anerkjennelse: økonomiske og sosiale aktørers anerkjennelse av verdien av ferdigheter og/eller kompetanse.

   

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • åpen læring

  Definisjon: 

  Læring som gir eleven en viss grad av fleksibilitet med hensyn til valg av emner, sted, framdrift og/eller metode.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • attestering av læringsutbytte

  Definisjon: 

  En prosess der det utstedes et vitnemål, diplom eller en tittel som en formell bekreftelse på at læringsutbyttet (kunnskaper, knowhow, ferdigheter og/eller kompetanse) som en person har oppnådd, er blitt vurdert og godkjent av et behørig organ i forhold til en forhåndsdefinert standard.

  Kommentar: 

  Attestering kan godkjenne læringsutbytter som er oppnådd i et formelt, ikke-formelt eller uformelt miljø.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO