You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • ferdigheter

  Definisjon: 

  Evnen til å utføre oppgaver og løse problemer.

  Kilde: 
  Cedefop; European Commission, 2006a.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • ferdigheter i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

  Definisjon: 

  Ferdighetene som trengs for å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) effektivt.

  Kommentar: 

  I en rapport om IKT-ferdigheter og sysselsetting foreslår OECD en enkel klassifisering:

  • profesjonelle IKT-ferdigheter: evnen til å bruke avanserte IKT-verktøyer og/eller utvikle, reparere og lage slike verktøyer,
  • anvendte IKT-ferdigheter: evnen til å bruke enkle IKT-verktøyer i vanlige arbeidsmiljøer (ikke IT-stillinger),
  • grunnleggende IKT-ferdigheter eller ”IKT-kompetanse”: evnen til å bruke IKT til grunnleggende oppgaver og som læringsverktøy.
  Kilde: 
  Cedefop, 2004; Lopez-Bassols.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • ferdighetsoversikt

  Definisjon: 

  En analyse av en persons kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, inkludert vedkommendes evner til og motivasjon for å definere et karriereprosjekt og/eller planlegge en yrkesmessig omlegging eller opplæring.

  Kommentar: 

  En ferdighetsoversikt skal hjelpe personer med å

  • analysere karrieren så langt;
  • selv vurdere sin posisjon i arbeidsmarkedet;
  • forberede seg med tanke på godkjenning av ikke-formelt eller uformelt læringsutbytte;
  • planlegge den videre karriereveien.
  Kilde: 
  basert på Code du travail français, 2003; Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • fjernundervisning

  Definisjon: 

  Utdanning og opplæring som formidles på avstand gjennom kommunikasjonsmedier: bøker, radio, TV, telefon, korrespondanse, datamaskin eller video.

  Kilde: 
  basert på ILO, 1979.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • formell læring

  Definisjon: 

  Læring som foregår i organiserte og strukturerte omgivelser (f.eks. i en utdannings- eller opplæringsinstitusjon eller på arbeidsplassen), og uttrykkelig anses som læring (når det gjelder målsetninger, tidsbruk og ressurser). Formell læring er tilsiktet fra elevens synspunkt. Den fører vanligvis til godkjenning og attestering.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • frafall

  Definisjon: 

  Å trekke seg fra et utdannings- eller opplæringsprogram før det er fullført.

  Kommentar: 
  • På engelsk viser termen ”dropout” både til prosessen (å slutte på skolen for tidlig) og personene (de som slutter på skolen for tidlig / skoledroppere) som ikke fullfører et kurs,
  • Foruten betydningen av personer som slutter på skolen for tidlig, kan termen ”frafall” vise til personer som har fullført utdanning eller opplæring, men ikke bestått eksamen.
  Kilde: 
  basert på Ohlsson, 1994.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO