You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner

  Definisjon: 

  Et eller flere lands eller en eller flere organisasjoners anerkjennelse av kvalifikasjoner (vitnemål, diplomer eller titler) utstedt i (eller av) et eller flere andre land eller andre organisasjoner.

  Kommentar: 

  Gjensidig anerkjennelse kan være bilateral (mellom to land eller organisasjoner) eller multilateral (f.eks. innenfor Den europeiske union eller mellom selskaper i samme sektor).

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • godkjenning av læringsutbytte

  Definisjon: 

  Bekreftelse fra et vedkommende organ på at læringsutbyttet (kunnskap, ferdigheter og/eller kompetanse) som en person har tilegnet seg i et formelt, ikke-formelt eller uformelt miljø, er blitt vurdert opp mot forhåndsdefinerte kriterier og samsvarer med kravene i en godkjenningsstandard. Godkjenning vil som regel føre til attestering.

  Kilde: 
  Cedefop.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • grunnleggende ferdigheter

  Definisjon: 

  Ferdigheter som kreves for å leve i dagens samfunn, f.eks. lytte, snakke, lese, skrive og regne.

  Kommentar: 

  Grunnleggende ferdigheter og nye grunnleggende ferdigheter utgjør til sammen kjernekompetanse.

  Kilde: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • grunnleggende ferdigheter i informasjons- og kommunikasjons¬teknologi (IKT)

  Definisjon: 

  Ferdigheter som kreves for å kunne benytte effektivt de grunnleggende funksjonene i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (særlig tekst-, bilde- og databehandling, Internett og e-post).

  Kommentar: 

  Enkelte forfattere inkluderer også maskinvareferdigheter (tilkoblingsenheter, installering av programvare, oppretting av enkle feil) eller ytterligere programvareferdigheter (bruk av et presentasjonsprogram eller regneark, filbehandling, uttrekking av data osv.). Andre igjen mener at grunnleggende IKT-ferdigheter nå er en del av kjernekompetansen.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • grunnutdanning og grunnopplæring

  Definisjon: 

  Allmenn eller yrkesrettet utdanning og opplæring som gjennomføres innenfor grunnutdanningssystemet, vanligvis før man blir yrkesaktiv.

  Kommentar: 
  • opplæring som skjer etter at man er blitt yrkesaktiv, kan i noen tilfeller anses som grunnopplæring (f.eks. omskolering);
  • grunnutdanning og grunnopplæring kan skje på alle nivåer i allmenne eller yrkesrettede utdanningsveier (heltidsskole eller vekselopplæring) eller læretid.
  Kilde: 
  Cedefop, 2008.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO