You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • ikke-formell læring

  Definisjon: 

  Læring som er integrert i planlagte aktiviteter som ikke er uttrykkelig betegnet som læringsaktiviteter (med hensyn til målsettinger, tidsbruk eller ressurser). Ikke-formell læring er tilsiktet fra elevens synspunkt.

  Kommentar: 
  • Ikke-formelt læringsutbytte kan godkjennes og føre til attestering;
  • Ikke-formell læring kan iblant bli beskrevet som halvstrukturert læring.
  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • individuell læringskonto

  Definisjon: 

  En offentlig insentivordning med henblikk på å stimulere voksne personers tilgang til læring – særlig de som ikke har tilgang til offentlig finansiert utdanning eller opplæring.

  Kommentar: 

  Hensikten med individuelle læringskontoer er å styrke deltakelsen i yrkesmessig og personlig utvikling ved å bidra med støtte, i form av enten penger eller tid som elevene kan bruke i institusjoner etter eget valg.

  Kilde: 
  Cedefop.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • informasjons- og kommunikasjonsteknologi

  Definisjon: 

  Teknologi som muliggjør elektronisk utarbeiding, lagring, gjenfinning, behandling, overføring og spredning av informasjon.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • instruktør

  Definisjon: 

  Enhver person som utfører en eller flere aktiviteter knyttet til opplæringsfunksjonen (teoretisk eller praktisk) i en utdannings- eller opplæringsinstitiusjon eller på arbeidsplassen.

  Kommentar: 
  • man skiller mellom to instruktørkategorier:
   • profesjonelle instruktører er opplæringsspesialister med et arbeid som kan sammenfalle med en lærers arbeid i en institusjon for yrkesrettet opplæring;
   • deltids eller tidvise instruktører er yrkesutøvere fra ulike områder som påtar seg opplæring på deltid som en del av sine vanlige oppgaver, enten i selskapet (som mentorer og veiledere for nye ansatte og lærlinger eller ansvarlige for intern opplæring) eller eksternt (ved iblant å tilby sine tjenester ved en opplæringsinstitusjon);
  • Instruktører kan utføre ulike oppgaver:
   • utforme opplæringsaktiviteter;
   • organisere og gjennomføre disse aktivitetene;
   • sørge for den faktiske opplæringen, dvs. formidle kunnskap, knowhow og ferdigheter;
   • hjelpe lærlinger å utvikle ferdigheter ved å gi råd, instruksjoner og kommentarer i løpet av læretiden.
  Kilde: 
  Cedefop, 2004; AFPA, 1992.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • intensivkurs

  Definisjon: 

  Kortvarig, målrettet opplæring som ofte gis i etterkant av grunnutdanning eller grunnopplæring. Hensikten er å supplere, forbedre eller oppdatere kunnskap, ferdigheter og/eller kompetanse tilegnet i tidligere opplæring.

  Kommentar: 

  Cedefop, 2004.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO