You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • mentorvirksomhet

  Definisjon: 

  Veiledning og støtte som på ulike måter gis til en yngre person eller novise (f.eks. en person som slutter seg til et nytt læringsfellesskap eller en ny læringsorganisasjon) av en erfaren person som fungerer som rollemodell, rådgiver, veileder, instruktør eller fortrolig.

  Kilde: 
  basert på Bolton, 1980.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • mobilitet

  Definisjon: 

  En persons evne til å bytte og tilpasse seg et nytt arbeidsmiljø.

  Kommentar: 
  • mobilitet kan være geografisk eller “funksjonell” (å bytte til en ny stilling i et selskap eller til et nytt yrke);
  • mobilitet gjør det mulig for enkeltpersoner å tilegne seg nye ferdigheter og dermed øke sysselsettingsevnen.
  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO