You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • nye grunnleggende ferdigheter

  Definisjon: 

  Ferdigheter av typen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), fremmedspråk, sosiale ferdigheter, organisasjons- og kommunikasjonsferdigheter, teknologisk kultur, entreprenørskap.

  Kommentar: 

  Nye grunnleggende ferdigheter utgjør sammen med grunnleggende ferdigheter den kjernekompetansen som kreves for å kunne fungere i det moderne kunnskapssamfunnet.

  Kilde: 
  Council of the European Union, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO