You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • obligatorisk skolegang

  Definisjon: 

  Minstestandardene og varigheten som ved lov er fastsatt for obligatorisk utdanning.

  Kilde: 
  ILO, 1998.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • omskolering

  Definisjon: 

  Opplæring som gjør det mulig for å tilegne seg nye ferdigheter og på den måten kunne utøve et nytt yrke eller nye yrkesaktiviteter.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • opplæring på arbeidsplassen

  Definisjon: 

  Yrkesrettet opplæring på den vanlige arbeidsplassen. Den kan utgjøre hele opplæringen eller kombineres med opplæring utenfor arbeidsplassen.

  Kilde: 
  basert på Unesco, 1979.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • opplæring utenfor arbeidsplassen

  Definisjon: 

  Yrkesrettet opplæring på et annet sted enn den vanlige arbeidsplassen. Opplæringen inngår som regel i et opplæringsprogram, der den kombineres med opplæring på arbeidsplassen.

  Kilde: 
  basert på Unesco, 1979.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • overførbarhet av læringsutbytte

  Definisjon: 

  I hvilken grad kunnskap, ferdigheter og kompetanse kan brukes i et nytt yrkes- eller utdanningsmiljø, og/eller blir godkjent og attestert.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • overgang fra skole eller opplæring til arbeid

  Definisjon: 

  Overgangen fra utdanning eller opplæring til sysselsetting, som omfatter perioden fra utdanningsslutt til inntreden på arbeidsmarkedet.

  Kommentar: 

  Overgangen mellom skolegang og sysselsetting (integrasjonsvei, sysselsettingstype – med hensyn til nivå og status – og varighet) er kompleks. Integrasjon avhenger av mange faktorer (kjønn, alder, kvalifikasjon, sysselsettingspolitikk, veilednings- og rådgivningstilbud osv.).

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO