You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • planlegging og utforming av opplæringskurs

  Definisjon: 

  Et sett med ensartede metodiske aktiviteter som brukes til å utforme og planlegge opplæringsinitiativer og –ordninger for å nå fastsatte mål.

  Kommentar: 

  Planlegging og utforming av opplæringskurs omfatter analyse av etterspørselen etter og behovet for opplæring, prosjektutforming, samordning og kontroll med gjennomføringen samt vurdering av opplæringsresultatene.

  Kilde: 
  basert på Le Préau, 2002.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • poengsystem

  Definisjon: 

  Et verktøy utarbeidet med tanke på akkumulering av læringsutbytter oppnådd i et formelt, ikke-formelt og/eller uformelt miljø, for å tilrettelegge for deres overføring fra ett miljø til et annet for godkjenning og anerkjennelse. Et poengsystem kan utarbeides

  • ved å beskrive et utdannings- eller opplæringsprogram og tildele poeng til de ulike delene (moduler, kurs, utplassering, arbeid med avhandling osv.), eller
  • ved å beskrive en kvalifikasjon ved å dele inn læringsutbyttet i enheter og tildele poeng til hver enhet.
  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004; European Commission, 2006c.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO