You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • sammenlignbarhet mellom kvalifikasjoner

  Definisjon: 

  I hvilken grad det er mulig å fastsette ekvivalens mellom nivået på og innholdet i kvalifikasjoner (vitnemål, diplomer eller titler) på sektornivå, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

  Kommentar: 

  Sammenlignbarhet mellom kvalifikasjoner øker en persons sysselsettingsevne og mobilitet. Denne termen må ikke forveksles med ”ekvivalens mellom kvalifikasjoner” (som gjelder samsvar mellom verdien av vitnemål eller diplomer).

  Kilde: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sektor

  Definisjon: 

  En gruppe selskaper med samme økonomiske hovedaktivitet (f.eks. kjemiske stoffer).

  eller

  En kategori av tverrgående yrkesaktiviteter (f.eks. markedsføring) som er felles for ulike selskaper.

  Kilde: 
  Cedefop; European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Sivilsamfunnet

  Definisjon: 

  En ”tredje sektor” i samfunnet i tillegg til staten og markedet, bestående av institusjoner, grupper og foreninger (organiserte eller uformelle) som kan fungere som mellomledd mellom borgerne og offentlige myndigheter.

  eller

  Summen av alle organisasjonsstrukturer der medlemmene har målsettinger og ansvarsområder av allmenn interesse og også fungerer som et mellomledd mellom offentlige myndigheter og borgerne.

  Kilde: 
  (1) Cedefop, 2001 in European Commission, 2004. (2) Economic and Social Committee, 1999.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosial dialog / dialog mellom partene i arbeidslivet

  Definisjon: 

  Utveksling mellom partene i arbeidslivet for å fremme konsultasjon, dialog og forhandlinger om kollektivavtaler.

  Kommentar: 
  • Den sosiale dialogen kan være en topartsdialog (mellom representanter for arbeidstakere og arbeidsgivere) eller en trepartsdialog (som også omfatter offentlige myndigheter og/eller representanter for sivilsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner osv.).
  • Den sosiale dialogen kan foregå på ulike plan (selskapsplan, sektorplan/tverrsektorielt plan og lokalt/regionalt/nasjonalt/tverrnasjonalt plan).
  • På internasjonalt plan kan den sosiale dialogen være bilateral, trilateral eller multilateral avhengig av antall involverte land.
  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosial integrasjon

  Definisjon: 

  Integrasjon av enkeltpersoner – eller grupper – i samfunnet som borgere eller som medlemmer av diverse offentlige sosiale nettverk. Sosial integrasjon er sterkt forankret i arbeidsmarkedsintegrasjon og økonomisk integrasjon.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sosiale partnere / partene i arbeidslivet

  Definisjon: 

  Arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger som utgjør de to sidene i den sosiale dialogen.

  Kommentar: 
  • begrepet “sosial partner” oppsto i Frankrike og Tyskland og ble siden tatt i bruk innad i EU;
  • en trepartsdialog mellom partene i arbeidslivet omfatter også offentlige myndigheter og/eller representanter for sivilsamfunnet, ikke-statlige organisasjoner osv.).
  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • standard

  Definisjon: 

  Forventning, forpliktelse, krav eller forventet norm.

  Kommentar: 

  Det skilles mellom flere typer standarder:

  • med utdanningsstandard menes beskrivelser av fastsatte læringsmål, innhold i læreplaner, opptakskrav samt ressursene som trengs for å oppfylle læringsmålene;
  • med yrkesstandard menes beskrivelser av fastsatte aktiviteter og oppgaver som tilhører en bestemt jobb eller kunnskapen, ferdighetene og forståelsen som kreves for å utføre en bestemt jobb;
  • med vurderingsstandard menes beskrivelser av læringsutbyttet som skal vurderes, prestasjonsnivået som skal oppnås av personen som skal vurderes og metodene som brukes;
  • med godkjenningsstandard menes beskrivelser av læringsutbyttet som skal vurderes, godkjenningsmetodene som brukes samt prestasjonsnivåene som skal oppnås;
  • med attesteringsstandard menes beskrivelser av reglene for utstedelse av vitnemål eller diplomer samt hvilke rettigheter de medfører.

  Avhengig av systemet kan disse standardene defineres hver for seg eller inngå i ett dokument.

  Kilde: 
  Cedefop; ISO, 1996.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sysselsettingsevne

  Definisjon: 

  Kombinasjonen av faktorer som gjør at en person kan forberede seg på og finne arbeid, fortsette å være i arbeid og videreutvikle seg i arbeidsforholdet.

  Kommentar: 

  Sysselsettingsevnen til en person avhenger av:

  • personlige egenskaper (inkludert adekvate kunnskaper og ferdigheter),
  • hvordan de personlige egenskapene presenteres på arbeidsmarkedet,
  • de miljømessige og sosiale kontekstene (f.eks. insentiver og muligheter for å oppdatere og få godkjent kunnskaper og ferdigheter) og
  • den økonomiske konteksten.
  Kilde: 
  basert på Scottish executive, 2007; The institute for employment studies, 2007.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO