You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • tilgang til utdanning og opplæring

  Definisjon: 

  De vilkår, forhold eller krav (f.eks. kvalifikasjoner, utdanningsnivå, ferdigheter eller arbeidserfaring osv.) som avgjør om en person kan tas opp ved utdannings- eller opplæringsinstitusjoner og delta i utdannings- eller opplæringsprogrammer.

  Kilde: 
  omarbeidet fra Unesco, 1995.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • Tilpasningsevne

  Definisjon: 

  En organisasjons eller persons evne til å tilpasse seg nye teknologier, nye markedsforhold og nye arbeidsmønstre.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO