You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • uformell læring

  Definisjon: 

  Læring i forbindelse med daglige aktiviteter knyttet til arbeid, familie eller fritid. Den er ikke organisert eller strukturert med hensyn til målsetninger, tid eller ressurser. Uformell læring er i de fleste tilfeller utilsiktet fra elevens side.

  Kommentar: 
  • Uformelt læringsutbytte fører som regel ikke til attestering, men kan eventuelt bli godkjent og attestert innenfor rammen av anerkjennelse av tidligere læring.
  • Uformell læring kalles også læring gjennom erfaring eller tilfeldig læring.
  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdanning etter obligatorisk skolegang

  Definisjon: 

  Utdanning som følges etter obligatorisk skolegang, hvis nivå og varighet er fastsatt ved lov.

  Kilde: 
  basert på European Training Foundation 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdanning for elever med spesielle behov

  Definisjon: 

  Utdannings- eller støtteaktiviteter som skal oppfylle de spesielle behovene til funksjonshemmede barn eller til barn som ikke klarer seg på skolen av ulike årsaker som man vet er til hinder for optimal fremgang.

  Kommentar: 

  På engelsk er nå termen “special needs edcuation” å foretrekke framfor “special education”. Det gamle begrepet ble stort sett tatt for å vise til utdanning av barn med funksjonshemning, på spesialskoler eller institusjoner som var atskilt fra og utenfor det vanlige skole- og universitetssystemet. I mange land følger i dag en stor andel funksjonshemmede barn utdanningen på institusjoner i det vanlige skolesystemet.

  Kilde: 
  basert på Unesco, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdannings- eller opplæringsforløp

  Definisjon: 

  Summen av undervisningssekvenser som en person følger for å tilegne seg kunnskap, ferdigheter eller kompetanse.

  Kommentar: 

  Et læringsforløp kan kombinere formelle og ikke-formelle undervisningssekvenser som etter godkjenning fører til attestering.

  Kilde: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdannings- eller opplæringsprogram

  Definisjon: 

  En oversikt over aktiviteter, innhold og/eller metoder som brukes for å nå utdannings- eller opplæringsmål (tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og/eller kompetanse), organisert i en logisk rekkefølge i en bestemt tidsperiode.

  Kommentar: 

  Termen ”utdannings- eller opplæringsprogram” viser til gjennomføringen av læringsaktivitetene, mens termen ”læreplan” viser til utformingen, organiseringen og planleggingen av aktivitetene.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdannings- eller opplæringstilbyder

  Definisjon: 

  Enhver organisasjon eller person som tilbyr utdannings- eller opplæringstjenester.

  Kommentar: 

  Utdannings- og opplæringstilbydere kan være organisasjoner som har spesialisert seg på dette, eller andre, som arbeidsgivere, som tilbyr opplæring som en del av sine forretningsaktiviteter. Opplæringstilbydere kan også være selvstendige yrkesutøvere som tilbyr tjenester.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utdannings- eller opplæringsvei

  Definisjon: 

  Et sett med beslektede utdannings- eller opplæringsprogrammer som tilbys av skoler, institusjoner for høyere utdanning eller tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring, og som forenkler en persons framgang innenfor en aktivitetssektor eller overgangen fra en sektor til en annen.

  Kilde: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • utstedende organ

  Definisjon: 

  Et organ som utsteder kvalifikasjonsbevis (vitnemål, diplomer eller titler) som formelt anerkjenner en persons læringsutbytte (kunnskaper, ferdigheter og/eller kompetanse), etter en vurderings- og godkjenningsprosess.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO