You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • yrkesrettet utdanning og opplæring

  Definisjon: 

  Utdanning og opplæring som har som mål å gi mennesker kunnskap, knowhow, ferdigheter og/eller kompetanse som kreves i bestemte yrker eller mer generelt på arbeidsmarkedet.

  Kilde: 
  omarbeidet fra Den europeiske opplæringsstiftelse 1997.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • yrkesrettet vekselopplæring

  Definisjon: 

  Opplæring som alternerer mellom perioder på skole eller senter for yrkesrettet opplæring og perioder på arbeidsplassen. Vekselordningen kan skje på ukes-, måneds- eller årsbasis. Avhengig av land og gjeldende status kan deltakerne ha et kontraktforhold med arbeidsgiveren og/eller motta vederlag.

  Kommentar: 

  Det tyske ”dobbeltsystemet” er et eksempel på vekselopplæring.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO