You are here

Europass og deg

Er du jobbsøker, elev eller student, arbeidsgiver, lærer eller instruktør eller fagperson innen høyere utdanning? Lær mer om hva Europass kan gjøre for deg.