You are here

Må jeg fylle ut informasjon under alle overskriftene i CVen?

Nei.

Fokuser på informasjonen som taler til din fordel for søknaden. Om du fyller ut søknaden ved hjelp av redigeringsprogrammet, vil tomme felt ikke vises på sluttdokumentet.

1. Konsentrer deg om det viktigste

 • Arbeidsgivere bruker generelt under ett minutt på å lese en CV før de bestemmer seg for å avvise den.
 • Hvis du søker på en utlyst stilling, sørg alltid for å overholde søknadsprosessen.
 • Vær kortfattet: to A4-sider er vanligvis mer enn nok, uansett hvilken utdanning eller erfaring du har.
 • Har du begrenset arbeidserfaring? Beskriv utdanning og opplæring først; legg vekt på frivillige aktiviteter, utplasseringer eller praktikantopphold.

2. Vær klar og konsis

 • Bruk korte setninger. Unngå klisjéer. Konsentrer deg om de mest relevante aspektene ved din opplæring og arbeidserfaring.
 • Gi konkrete eksempler. Kvantifiser dine prestasjoner.
 • Oppdater CVen din etter hvert som du får nye erfaringer.

3. Tilpass alltid CVen din til stillingen du søker på

 • Trekk frem dine sterke sider i forhold til behovene til arbeidsgiver og fokuser på ferdighetene som matcher jobben.
 • Forklar eventuelle avbrudd i studiene eller arbeidslivet og gi eksempler på overførbare ferdigheter du kanskje har tilegnet deg i løpet av avbruddet.
 • Før du sender CVen din til en arbeidsgiver, sjekk på ny at den tilsvarer ønsket profil.
 • Ikke "blås opp" CVen din; om du gjør det, vil det det sannsynligvis komme frem under intervjuet.

4. Vær oppmerksom på presentasjonen av CVen din

 • Presenter ferdihetene og kompetansen din klart og logisk, slik at dine fordeler skiller seg ut.
 • Sett den mest relevante informasjonen først.
 • Vær oppmerksom på rettskriving og tegnsetting.
 • Print CVen på hvitt papir.
 • Behold foreslått skrifttype og layout.

5. Sjekk CVen din når du har fylt den ut

 • Ikke glem å skrive et følgebrev.
 • Korriger rettskrivingsfeil, og sikre at layouten er klar og logisk.
 • Få en annen til å lese gjennom CVen din slik at du er sikker på at innholdet er klart og enkelt å forstå.

Finner du ikke det du leter etter?

95 % av alle spørsmål kan bli besvart ved bruk av søkerverktøyet nedenfor.