You are here

Kan jeg søke om Europass mobilitet for en periode tilbrakt utenlands som au pair eller i forbindelse med språkkurs?

Ja.

Europass mobilitet registrerer læringsopphold tilbrakt utenlands i Europa. Det er vanligvis skoler, yrkesskoler, opplæringskontor, internasjonale kontorer ved utdanningsinstitusjoner, personalavdelinger i bedrifter og universiteter som søker om Europass mobilitet. Det er viktig at kvalitetskriteriene fastsatt i Europassbestemmelsen oppfylles for perioden som skal tilbringes i utlandet. Disse kriteriene er som følgende:

  • en skriftlig avtale mellom institusjonen i hjemlandet og vertsorganisasjonen om innholdet i, målene for og varighet av læringsoppholdet;
  • hensiktsmessige språklige forberedelser av deltakerne;
  • en mentor i utlandet som kan bidra med støtte og fungere som kontaktperson;
  • hvert av de berørte landene må være medlem av Den europeiske union eller et EFTA/EØS land.

Finner du ikke det du leter etter?

95 % av alle spørsmål kan bli besvart ved bruk av søkerverktøyet nedenfor.