You are here

Digital kompetanse

 

Last ned

 • Informasjonsbehandling
  • Basisbruker

   Jeg kan se etter informasjon på nettet ved hjelp av en søkemotor. Jeg er klar over at ikke all informasjon fra nettet er pålitelig. Jeg kan lagre filer eller innhold (f.eks. tekst, bilder, musikk, videoer, nettsider) og hente dem frem etter lagring.

  • Selvstendig bruker

   Jeg kan bruke ulike søkemotorer for å finne informasjon. Jeg kan bruke noen filtere når jeg søker (f.eks. søke på bilder, videoer, kart). Jeg sammenligner ulike kilder for å vurdere påliteligheten av informasjonen jeg finner. Jeg klassifiserer informasjonen metodisk ved å bruke filer og foldere for å gjøre det lettere å finne den. Jeg lager sikkerhetskopier av informasjon eller filer jeg har lagret.

  • Dyktig bruker

   Jeg kan bruke avanserte søkestrategier (f.eks. ved hjelp av søkeoperatorer) til å finne pålitelig informasjon på internett. Jeg kan bruke web feeds (som RSS) for å oppdatere meg på det jeg er interessert i. Jeg kan vurdere gyldigheten og troverdigheten av informasjonen ved å bruke en rekke kriterier. Jeg er klar over nye fremskritt innen informasjonssøk, lagring og gjenfinning. Jeg kan lagre informasjon funnet på internett i forskjellige formater. Jeg kan bruke cloud informasjonslagringstjenester.

 • Innholdsproduksjon
  • Basisbruker

   Jeg kan produsere enkelt digitalt innhold (f.eks. tekst, tabeller, bilder, lydfiler) i minst ett format ved hjelp av digitale verktøy. Jeg kan foreta grunnleggende redigering av innhold produsert av andre. Jeg vet at innhold kan være beskyttet av opphavsrett. Jeg kan bruke og modifisere enkle funksjoner og innstillinger på programvare og programmer jeg bruker (f.eks. endre standardinnstillingene). 

  • Selvstendig bruker

   Jeg kan produsere komplekst digitalt innhold i ulike formater (f.eks. tekst, tabeller, bilder, lydfiler). Jeg kan bruke verktøy/redigeringsprogrammer for å lage en nettside eller blogg ved hjelp av maler (f.eks. WordPress). Jeg kan bruke grunnleggende formattering (f.eks. sette inn fotnoter, diagrammer, tabeller) i innholdet jeg eller andre har produsert. Jeg vet hvordan man refererer til og gjenbruker innhold som beskyttes av opphavsrett. Jeg kan det grunnleggende i ett programmeringsspråk. 

  • Dyktig bruker

   Jeg kan produsere eller modifisere komplekst multimediainnhold i forskjellige formater, ved hjelp av ulike digitale plattformer, verktøy, og miljøer. Jeg kan lage en nettside ved hjelp av programmeringsspråk. Jeg kan bruke avanserte formateringsfunksjoner i ulike verktøy (f.eks. utskriftsfletting, sammenslåing av dokumenter i ulike formater, makroer). Jeg vet hva som gjelder for bruk av lisenser og opphavsrett. Jeg kan bruke flere programmeringsspråk. Jeg vet hvordan man utformer, lager og modifiserer databaser med et dataverktøy.

 • Kommunikasjon
  • Basisbruker

   Jeg kan kommunisere med andre ved bruk av mobiltelefon, Voice over IP (f.eks. Skype) e-post eller chat – ved å bruke de grunnleggende funksjonene (f.eks. talemeldinger, SMS, sende og motta e-post, utveksling av tekst). Jeg kan dele filer og innhold ved hjelp av enkle verktøy. Jeg vet jeg kan bruke digital teknologi for å samhandle  med diverse tjenester (som regjeringer, banker, sykehus). Jeg er kjent med nettsamfunn og elektroniske samarbeidsverktøy. Jeg er klar over at ved bruk av digitale verktøy, er det visse kommunikasjonsregler som gjelder (f.eks. når man kommenterer, eller deler personlig informasjon). 

  • Selvstendig bruker

   Jeg kan bruke avanserte funksjoner på flere kommunikasjonsverktøy (f.eks. bruk av  Voice over IP og deling av filer). Jeg kan bruke samarbeidsverktøy og bidra til f.eks. delte dokumenter/filer noen andre har laget. Jeg kan bruke noen nettbaserte tjenester (f.eks. offentlige tjenester, nettbank, netthandel). Jeg videreformidler eller deler kunnskap med andre på nettet (f.eks. gjennom sosiale nettverk eller i nettsamfunn). Jeg er klar over og anvender reglene for kommunikasjon på nettet ("nettvett").

  • Dyktig bruker

   Jeg er aktiv bruker av et bredt spekter av kommunikasjonsverktøy (e-post, chat, SMS, IM, blogger, mikro-blogger, sosiale nettverk) for å kommunisere på nettet. Jeg kan opprette og administrere innhold med samarbeidsverktøy (f.eks. elektroniske kalendere, prosjektstyringssystemer, online korrektur, online regneark). Jeg deltar aktivt på nettet og bruker flere nettbaserte tjenester (f.eks. offentlige tjenester, nettbanken, netthandel). Jeg kan bruke avanserte funksjoner i kommunikasjonsverktøy (f.eks. videokonferanser, deling av data, deling av programmer).

 • Problemløsning
  • Basisbruker

   Jeg kan finne hjelp og støtte når et teknisk problem oppstår eller når jeg bruker en ny enhet eller et nytt program. Jeg vet hvordan man kan løse en del rutinemessige problemer (f.eks. ved å lukke programmet, kjøre en omstart på datamaskinen, re-installere/oppdatere programmet, sjekke internettforbindelsen). Jeg vet at digitale verktøy kan hjelpe meg med problemløsning. Jeg er også klar over at de har sine begrensninger. Når jeg støter på et teknologisk eller ikke-teknologisk problem, kan jeg bruke de digitale verktøyene jeg kan for å løse det. Jeg er klar over at jeg må oppdatere min digitale kompetanse regelmessig.

  • Selvstendig bruker

   Jeg kan løse de fleste av de mest vanlige problemene som oppstår ved bruk av digitale teknologier. Jeg kan bruke digital teknologi til å løse problemer som ikke er tekniske. Jeg kan velge et digitalt verktøy som passer til mine behov og vurdere effektiviteten av det. Jeg kan løse tekniske problemer ved å utforske innstillingene og alternativene for programmene og verktøy. Jeg oppdaterer min kompetanse regelmessig. Jeg er klar over mine begrensninger og prøver å fylle hull i kunnskapen min.

  • Dyktig bruker

   Jeg kan løse nesten alle problemer som oppstår når jeg bruker digital teknologi. Jeg kan velge riktig verktøy, utstyr, program, programvare eller tjeneste for å løse problemer som ikke er tekniske. Jeg er klar over nye teknologiske utviklinger. Jeg forstår hvordan nye verktøy virker. Jeg oppdaterer min digitale kompetanse ofte.

 • Sikkerhet
  • Basisbruker

   Jeg kan ta enkle forholdsregler for å beskytte mine enheter (f.eks. bruke anti-virus og passord). Jeg vet at ikke all informasjon på netter er pålitelig. Jeg er klar over at min påloggingsinformasjon (brukernavn og passord) kan bli stjålet. Jeg vet at jeg ikke bør avsløre privat informasjon på nettet. Jeg vet at overforbruk av digital teknologi kan påvirke min helse. Jeg tar forholdsregler for å spare energi. 

  • Selvstendig bruker

   Jeg har installert sikkerhetsprogrammer på enheten(e) jeg bruker for å få tilgang til internett (f.eks. antivirus, brannmur). Jeg kjører og oppdaterer disse programmene regelmessig. Jeg bruker forskjellige passord for å få adgang til utstyr, enheter og digitale tjenester, og endrer dem med jevne mellomrom. Jeg kan identifisere nettsider eller e-post som kan være svindelforsøk. Jeg kan identifisere en phishing e-post. Jeg kan forme min digitale identitet og holde orden på mine digitale fotavtrykk. Jeg forstår helserisikoene forbundet med bruk av digital teknologi (f.eks. ergonomi, risiko for avhengighet). Jeg forstår de positive og negative effektene teknologi kan ha på miljøet.

  • Dyktig bruker

   Jeg sjekker ofte sikkerhetskonfigurasjoner og -systemer på mine enheter og/eller på programmene jeg bruker. Jeg vet hva jeg skal gjøre om min datamaskin blir infisert av virus. Jeg kan konfigurere eller modifisere brannmuren og sikkerhetsinnstillingene på mine digitale enheter. Jeg vet hvordan man krypterer e-post eller filer. Jeg kan bruke filtre for å stenge ute e-post som er spam. For å unngå helseproblemer (fysiske og psykiske), bruker jeg informasjons- og kommunikasjonsteknologi med måtehold. Jeg har en informert holdning om virkningen av digitale teknologier på hverdagen, bruk av nettet, og miljøet.