You are here

De Europass-documenten

Europass bestaat uit vijf documenten:

Twee documenten zijn vrij toegankelijk:

  • Met het Curriculum vitae kunt u uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk presenteren. U kunt uw eigen cv online aanmaken met behulp van uitleg, of de template, de voorbeelden en de instructies downloaden.
  • Het Taalpaspoort is een zelfbeoordelingsinstrument voor taalvaardigheden en -kwalificaties. U kunt uw eigen Taalpaspoort online aanmaken met behulp van uitleg, of de template, de voorbeelden en de instructies downloaden.

Drie documenten die worden uitgegeven door bevoegde instanties op het gebied van onderwijs en opleiding:

  • Het Europass Mobiliteit is een verslag van de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in een ander Europees land.
  • Het Certificaatsupplement beschrijft de kennis en vaardigheden van mensen die een certificaat van beroepsonderwijs of –opleiding hebben. Het voegt informatie toe aan het officiële certificaat, dat daardoor gemakkelijker te begrijpen is, met name in het buitenland.
  • Het Diplomasupplement beschrijft de kennis en vaardigheden van afgestudeerden van instellingen voor hoger onderwijs. Het voegt informatie toe aan het officiële diploma, dat daardoor gemakkelijker te begrijpen is, met name in het buitenland.