You are here

Digitale vaardigheid

 

Downloaden

 • Informatieverwerking
  • Basisgebruiker

   Ik kan met behulp van een zoekmachine online informatie opzoeken. Ik weet dat niet alle online informatie betrouwbaar is. Ik kan bestanden of inhoud (bijv. teksten, afbeeldingen, muziek, video's, webpagina's) bewaren of opslaan, en daarna ook terugvinden.

  • Onafhankelijke gebruiker

   Ik kan verschillende zoekmachines gebruiken om informatie te vinden. Ik gebruik sommige filters bij het zoeken (bijv. bij het zoeken naar alleen afbeeldingen, video's of plattegronden). Ik vergelijk verschillende bronnen om de betrouwbaarheid van de gevonden informatie te beoordelen. Ik organiseer de gevonden informatie op een gestructureerde manier in bestanden en folders, om deze makkelijk terug te kunnen vinden. ik maak backups van opgeslagen informatie of bestanden.

  • Vaardige gebruiker

   Ik kan geavanceerde zoekstrategiën toepassen (bijv. zoekoperatoren gebruiken) om betrouwbare informatie op internet te vinden. Ik kan webfeeds (zoals RSS) gebruiken om op de hoogte te blijven van voor mij interessante inhoud. Ik kan, gebruikmakend van een reeks van criteria, de validiteit en geloofwaardigheid van informatie inschatten. Ik ben me bewust van nieuwe ontwikkelingen rondom het zoeken van informatie, informatieopslag en -retrieval. Ik kan op internet gevonden informatie in verschilende formaten opslaan. Ik kan cloud-opslagdiensten gebruiken.

 • Content creatie
  • Basisgebruiker

   Ik kan met digitale hulpmiddelen simpele digitale content in tenminste één formaat vervaardigen (bijv. tekst, tabellen, afbeeldingen, audiobestanden). Ik kan eenvoudige veranderingen aanbrengen in content die door anderen is vervaardigd. Ik weet dat bij content sprake kan zijn van auteursrecht. Ik kan de instellingen van door mij gebruikte software en toepassingen wijzigen (zoals het veranderen van standaardinstellingen). 

  • Onafhankelijke gebruiker

   Ik kan complexe digitale content in verschillende formaten vervaardigen (zoals tekst, tabellen, afbeeldingen, adiobestanden). Ik kan tools en editors gebruiken om creatieve webpagina's of blogs te vervaardigen (zoals Wordpress). Ik kan eenvoudige formaatwijzigingen (zoals het toevoegen van voetnoten, grafieken of tabellen) aanbrengen aan content die ik of anderen eerder hebben vervaardigd. Ik weet hoe aan content te refereren, die onder auteursrecht valt, of hoe deze her te gebruiken. Ik ken de grondbeginselen van één programmeertaal.

  • Vaardige gebruiker

   Ik kan complexe multimediale content in verschillende formaten (zoals tekst, tabellen, afbeeldingen, adiobestanden) vervaardigen of wijzigen, gebruik makend van verschillende digitale platformen, tools en omgevingen. Ik kan een website vervaardigen met behulp van een programmeertaal. Ik kan geavanceerde formaatfuncties van verschillende tools (zoals mail merge, samenvoeging van verschillende documenttypen, gebruik van geavanceerde formules en macro's). Ik weet hoe licenties en autersrecht toe te passen. Ik kan meerdere computertalen toepassen. Ik weet hoe een database te ontwerpen, vervaardigen een wijzigen met een computerprogramma. 

 • Communicatie
  • Basisgebruiker

   Ik kan communiceren met anderen met behulp van een mobiele telefoon, voice-over-IP (zoals Skype), e-mail of chat – gebruik makend van basisfuncties (zoals voicemail berichten, SMS, verzenden en ontvangen van e-mail, tekstuitwisseling). Ik kan bestanden en content delen met behulp van simpele hulpmiddelen. Ik weet dat digitale technologie aanwezig is om bepaalde diensten te gebruiken (zoals die van overheden, banken en ziekenhuizen). Ik ben me bewust van de mogelijkheden van sociale netwerken en online samenwerking. Ik ben me ervan bewust dat er bepaalde omgangsregels zijn voor het gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals bij het geven van commentaar en het delen van persoonlijke informatie). 

  • Onafhankelijke gebruiker

   Ik kan meer geavanceerde functies van communicatietools gebruiken (zoals Voice over IP en bestandsdeling). Ik kan collaboratieve programma's gebruiken en bijvoorbeeld bijdragen aan gedeelde documenten en bestanden die door iemand anders zijn aangemaakt. Ik kan sommige functies van online diensten gebruiken (zoals die van overheden, banken en online winkelen). Ik deel of geef kennis online door aan anderen (bijvoorbeeld via sociale netwerken of online gemeenschappen). Ik ben bekend met de regels van online communicatie en pas deze toe ("netiquette").

  • Vaardige gebruiker

   Ik gebruik een breed spectrum aan hulpmiddelen (e-mail, chat, SMS, instant messaging, blogs, micro-blogs, sociale networken) voor online communicatie. Ik kan content creëeren en beheren met collaboratieve programma's (zoals electronische agenda's. projectmanagementsystemen, online proofing en online spreadsheets). Ik neem actief deel aan onlinegemeenschappen en gebruik verschillende online diensten (zoals: publieke diensten, internetbankieren, online winkelen). Ik kan geavanceerde functies van communicatietools gebruiken (zoals video-conferencing, gegevensdeling, applicatiedeling).

 • Problemen oplossen
  • Basisgebruiker

   Ik kan beroep doen op ondersteuning en bijstand, wanneer een technisch probleem opduikt of wanneer ik een nieuw toestel, programma of applicatie in gebruik neem. Ik weet hoe ik routine problemen kan oplossen (bv. het sluiten van een programma, het heropstarten van een computer, het herinstalleren en updaten van een programma, het controleren van de internet verbinding). Ik weet dat digitale middelen me kunnen helpen om problemen op te lossen. Ik ben me wel bewust van hun beperkingen. Als ik word geconfronteerd met technologische of niet-technologische problemen kan ik gekende digitale tools aanwenden om deze op te lossen. Ik ben me bewust dat ik mijn digitale vaardigheden regelmatig moet bijscholen. 

  • Onafhankelijke gebruiker

   Ik kan de meest frequente problemen, die gepaard gaan met het gebruik van digitale technologie, oplossen. Ik kan digitale technologieën gebruiken om (niet-technologische) problemen op te lossen. Ik kan in functie van mijn noden de meest effectieve digitale tool selecteren. Ik kan technologische problemen oplossen door de instellingen en de functionaliteiten te verkennen van programma's of tools. Ik school regelmatig mijn digitale vaardigheden bij. Ik ben me bewust van mijn grenzen en ik probeer mijn kennislacunes bij te werken. 

  • Vaardige gebruiker

   Ik kan bijna alle problemen oplossen die gepaard gaan met het gebruik van digitale technologie. Ik kan de juiste tool, toestel, applicatie, software of dienst kiezen om (niet-technische) problemen op te lossen. Ik ben me bewust van nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik begrijp de werking van nieuwe tools. Ik school mijn digitale vaardigheden regelmatig bij. 

 • Veiligheid
  • Basisgebruiker

   Ik kan basisstappen ondernemen om mijn toestellen te beveiligen (bv. Het gebruiken van een antivirusprogramma en wachtwoorden). Ik weet dat niet alle online informatie betrouwbaar is. Ik besef dat mijn verificatiegegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) gestolen kunnen worden. Ik weet dat ik geen privé-informatie online mag onthullen. Ik weet dat het overmatig gebruik van digitale technologie mijn gezondheid kan schaden. Ik kan basisstappen ondernemen om energie te sparen.

  • Onafhankelijke gebruiker

   Ik heb beveiligingsprogramma's geïnstalleerd op apparaten waarmee ik op het Internet surf. (bv. antivirus software, firewall) Ik open en update deze programma's regelmatig. Ik gebruik verschillende wachtwoorden om toegang te krijgen tot mijn materiaal, apparaten en digitale diensten. Ik verander deze paswoorden systematisch. Ik kan websites, of e-mail berichten herkennen die voor malafide doeleinden gebruikt worden. Ik kan een phishing email herkennen. Ik kan mijn digitale identiteit vormgeven en ik volg mijn digitale voetafdruk op. Ik ken de gezondheidsrisico's die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengen ( bv. ergonomie, verslavingsrisico). Ik ken de eventuele positieve of negatieve impact van technologie op de omgeving. 

  • Vaardige gebruiker

   Ik controleer veelvuldig de veiligheidsinstellingen van de door mij gebruikte apparaten en/of programma's. Ik weet hoe te reageren wanneer mijn computer geïnfecteerd is door een virus. Ik kan de firewall en veiligheidsinstellingen op mijn digitale toestellen instellen of aanpassen. Ik weet hoe ik e-mails en bestanden kan versleutelen. Ik kan inkomende spam e-mails wegfilteren. Ik maak verstandig gebruik van informatie- en communicatie technologie om gezondheidsproblemen (fysisch en psychisch) te vermijden. Ik heb een geïnformeerde kijk op de impact van digitale technologie op het dagelijks Ieven, online consumptie en het leefmilieu.