You are here

Statistieken

Iedere verwerking door de Europass e-service voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) 45/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en het vrije verkeer van die gegevens.

Bron: Cedefop

North Macedonia