You are here

Krajowe Centra Europass

W każdym kraju (Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) działania związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass. Jest to punkt kontaktowym dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i sposobem jego wykorzystaniem.

Najważniejsze zadania to:

  • koordynacja wydawania dokumentów Europass;
  • promocja Inicjatywy Europass i dokumentów Europass;
  • informowanie centrów poradnictwa i informacji zawodowej o inicjatywie Europass i dokumentach Europass;
  • zapewnienie by wszystkie dokumenty Europass były także dostępne w wersji drukowanej;
  • pełnienie roli partnera krajowego w europejskiej sieci Krajowych Centrów Europass.