You are here

Krajowe Punkty Informacyjne

Dostęp do informacji o kwalifikacjach zawodowych umożliwia działajacy w każdym kraju (Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wkrótce w krajach kandydujących do UE) Krajowy Punkt Informacyjny. Wszystkie Krajowe Punkty Informacyjne należą do jednej sieci.

Najważniejsze zadania to:

  • pełnienie roli punktu kontaktowego w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych uzyskanych w systemie krajowym, dyplomów zawodowych i Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe;
  • zapewnianie dostępu do istotnych informacji lub umożliwianie kontaktu z organami krajowymi posiadającymi takie informacje;
  • pełnienie roli partnera krajowego w europejskiej sieci Krajowych Punktów Informacyjnych.